Oprema

 

 

Za spiskove po kategorijama kliknite na naziv kategorije koja vas zanima ili ako želite da otvorite sve kategorije kako bi vidjeli kompletan spisak kliknite na ovaj link : otvori sve kategorije

 

"IPIN" d.o.o. posjeduje kompletnu opremu za projektovanje, hidrogeološka istraživanja, geofizicka istraživanja, geomehaniku, zaštitu životne sredine, istraživanja mineralnih sirovina, istraživanje ležišta geotermalne energije, bušenje istražno-exploatacionih bunara, obradu podataka, laboratorijska ispitivanja. U svakodnevnom radu "IPIN" koristi široki opseg opreme i konstantno je u procesu obnove postojece i nabavke nove opreme u cilju pracenja najviših svjetskih standarda u oblastima kojima se bavimo kao i osvajanju novih oblasti primjenjene geologije i vodoinženjeringa.

 

Institut


 

 • 2 putnička vozila Audi A4 Quattro Allroad
 • 2 putnička vozila "VW Passat" karavan,
 • Putničko vozilo "VW Polo",
 • 2 terenska vozila "Land Rover Defender".
 • SEIZMOGRAF ABEM "TERRALOC PRO" višekanalni digitalni seizmograf za mjerenja sa raznim metodama kao što su refleksija visoke rezolucije, refrakcija, tomografija, mjerenje vibracija i druge,
 • Geofoni, 28 Hz i 10 Hz sa Muellerovim konektorima,
 • Multifunkcionalni digitalni instrument za mjerenje DC otpornosti i IP,
 • Multipleks elektrodni konverter,
 • Multi-elektrodni kabal sa 30-izlaza na 10 m razmaka,
 • Eksterna prenosiva baterija PDKS-1, 48V, 96V, 144V DC,
 • Inklinometar,
 • Podvodna kamera za snimanje bušotina i bunara do 400 m dubine.
 • Ploča za ispitivanje koeficijenta zbijenosti tla,
 • Električni, termometar izvorski,
 • Mjerne blende,
 • Uzorkivači,
 • Dajveri,
 • Barodajveri,
 • Prelivi,
 • Mjerači protoka,
 • Reometar "flowmeter",
 • Penetrometar,
 • Video kamera,
 • pH - metar.
 • Geološki kompasi,
 • GPS navigacije "Garmin",
 • Stereoskopi kabinetski i terenski.
 • 2 Servera,
 • 1 Network Attached Storage (NAS) backup,
 • 11 desktop računara,
 • 10 laptop računara,
 • 2 HP A4 skenera,
 • 2 Canon A4 skenera,
 • 2 Canon kopir aparata,
 • 1 Kyocera TASKalfa kopir aparat,
 • 1 HP InkJet A3 štampač,
 • 6 HP LaserJet A4 štampača,
 • 1 HP DesignJet A0 ploter,
 • 1 Contex A0 skener,
 • 1 HP projektor,
 • Digitalne kamere i fotoaparati,
 • Gigabitna žičana i 54Mbps bežična infrastruktura.
 • Visual modflow pro,
 • Aquachem,
 • Surfer,
 • Aquifer test pro,
 • ESRI ArcGIS Arc View,
 • Neurotran,
 • Wgeosoft VisualSUNT,
 • Geotomo Software RES2DINV,
 • Geotomo Software RES3DINV.
 • Spektrofotometar 6305 UV/VIS Jenway,
 • Kalorimetar C200,
 • Prenosni pH metar HI 8915 Hanna,
 • pH metar prenosni "Hach",
 • Prenosni konduktometar HI 8733 Hanna,
 • Prenosni turbidimetar HI 93703 Hanna,
 • Oksimetar,
 • Laboratorijsko posuđe od stakla, porcelana i dr.,
 • Peć za žarenje LPZ-07B,
 • Eksikator dia 300mm komplet,
 • Magnetna miješalica bez grijanja MST Velp,
 • Suvi sterilizator SSW-50,
 • Kasagrandeov aparat za određivanje atterbergovih granica,
 • Aparat za mjerenje stišljivosti,
 • Aparat za ispitivanje kohezije i ugla unutrašnjeg trenja,
 • Aparat za granulometrijske analize,
 • Sušnica,
 • Permeametar sa opadajućim pritiskom,
 • Sita za granulometrijske analize,
 • Piknometri po Guy Lussac-u 100ml i 20ml,
 • Indikator papiri,
 • Vaga analitička 120g ALS 120-4,
 • Vaga kern EW820-2NM,
 • Testovi za nitrate, nitrite, gvožđe, mangan, fosfate, aluminijum i cink.

Inženjering


 • EDECO HE175LM - Bunarska bušaća garnitura za klasičnu rotacionu i DTH metodu bušenja (maksimalna dubina bušenja 600m, prečnik bušenja do 620mm),
 • NEMEK 300 koji se koristi za bušenje za geotermalne sonde, izradu pijezometara i bunara manjih prečnika a većih dubina(do 200m),
 • Janez/J-600 za istražno bušenje (maksimalna dubina bušenja 600 m, prečnik bušenja 320/50),
 • BA-50 (maksimalna dubina bušenja 50 m, prečnik bušenja 1100/320),
 • Geomaašina 150 za istražno bušenje,
 • Lavirka.
 • sekcioni ispirači,
 • pvc, čelične i Al cijevi,
 • potapajuća pumpa GRUNDFOS sa električnim ormarom 100 l/s,
 • potapajuća pumpa GRUNDFOS sa električnim ormarom 60 l/s,
 • potapajuća pumpa GRUNDFOS sa električnim ormarom 20 l/s,
 • potapajuća pumpa GRUNDFOS sa električnim ormarom 5 l/s,
 • montažna kućica.
 • Putničko vozilo "VW Passat" karavan,
 • vozilo "VW Caddy",
 • kamion sa kompletom za regeneraciju bunara,
 • kamion "Mercedes 1626" teretni 8t,
 • kamion "Mercedes Sprinter 211 CDI",
 • kompresor "CompAir 255-24S", 25.5 bara, 25.5 m3/min,
 • kompresor "AtlasCopco XRHS 350", 22 bara, 21 m3/min,
 • kompresor "AtlasCopco XAS 175" 8 bara, 10.4 m3/min,
 • Agregat 120 kW sa razvodnim elektroormarom,
 • Agregat 50 kW dizel sa razvodnim ormarom,
 • Agregat 15 kW dizel sa razvodnim ormarom,
 • Agregat 10 kW dizel sa razvodnim elektroormarom,
 • Agregat 10 kW benzinac,
 • Agregat 4,2 kW benzinac,
 • Agregat 1,5 kW,
 • pumpa "Honda",
 • kamp kućica 2 komada,
 • auto prikolica,
 • Mješalica za cementaciju i hemikalije.
 • boce za autogeno varenje i rezanje,
 • aparat za električno varenje,
 • aparat za električno varenje argonom,
 • aparat za električno varenje inventorski 6014,
 • brusilice,
 • bušilice,
 • radni sto sa stegom,
 • sanduci za uzorke jezgra bušotine,
 • ostali sitan inventar i oprema.
 • viskozimetri Marsh Funnel,
 • Imhofovi lijevci,
 • nivometri,
 • Aparatura za test zbijenosti kružnom pločom.

 

⇐ Početna | Zatvori sve kategorije | Nazad na vrh ⇑