Inženjering

 

linija

 

Inženjering je organizaciona jedinica instituta "IPIN" koja vrši sve terenske radove procesa razlicitih geoloških, hidrogeoloških, geofizičkih, geomehaničkih i dr. istraživanja koje izvodi DOO "IPIN".

Neki od poslova organizacione jedinice Inženjering su:

  • istražna bušenja u svim geološkim sredinama za ispitivanje različitih ležišta mineralnih sirovina i podzemnih voda
  • izvođenje bunara svih prečnika i dubina
  • specijalizovana hidrološka i hidrogeološka mjerenja, testiranja i ispitivanja
  • terenski dio geofizičkih ispitivanja (u saradnji sa IPIN Institutom)
  • geomehanička ispitivanja i testovi "IN SITU"
  • izvođenje šipova
  • čišćenje i fizičko-hemijsku regeneraciju "starih" bunara
  • radovi u oblasti tehnologije vode i zaštite životne sredine

 

 

linija