Projektovanje u rudarstvu

 

linija

 

  • Projektovanje i revizije projekata u rudarstvu
  • Izrada dopunskih rudarskih projekata
  • Nadzor u oblasti rudarstva
  • Projektovanje i izvođenje sistema odvodnjavanja na površinskim kopovima
  • Izrada projekata rekultivacije zemljišta
  • Izrada i revizija Studija u oblasti površinske eksploatacije i pripreme mineralnih sirovina

 

linija