Inženjerska geologija - Geomehanika

 

linija

 

  • Izrada elaborata istraživanja lokacija za namjensko korišćenje i sl. (deponija komunalnog i industrijskog otpada, grobalja, sanacije klizišta i sl.)
  • bušenje geomehaničkih bušotina i geomehanička ispitivanja "in situ" (SPT, CPT ispitivanje kružnom pločom)
  • uzorkovanje jezgra bušotina i laboratorijsko određivanje geomehaničkih i dr. parametara
  • laboratorijsko određivanje geomehaničkih parametara tla
  • izrada elaborata geomehaničkih ispitivanja za potrebe fundiranja visoko i niskogradnje te proračun dozvoljene nosivosti tla i slijeganja

 

linija