Zaštita životne sredine

 

linija

 

 • Ekološke studije (za ekološke dozvole), planovi aktivnosti za smanjena štetnog uticaja, projektovanje sanitarnih deponija, monitoring (voda, vazduha, tla) i dr.
 • Izrada plana aktivnosti u svrhu dobijanja ekoloških dozvola
 • Ocjena "nultog stanja" u sklopu izrade Plana aktivnosti
 • Procjena uticaja na okolinu (izrada Studija uticaja na okolinu)
 • Monitoring i mjerenje emisije zagađujućih materija u vazduhu
 • Izrada katastra zagađivača-emisije
 • Planovi upravljanja otpadom
 • Mjerenje ekvivalentnog nivoa vanjske buke
 • Izrada elaborata uticaja na okolinu
 • Mjerenje mikroklimatskih parametara u prostorijama(temperatura, vlažnost)
 • Mjerenje dimnih gasova iz industrijskih postrojenja za sagorijevanje
 • Mjerenja na motorima svih vrsta (CO/NO zagađenje)
 • Mjerenja na gasnim turbinama (CO i NO zagađenje)
 • Uzorkovanje i analiza otpadnih voda

 

linija