Geofizička ispitivanja

 

linija

 

     - Geofizičke metode (posjedujemo vlastitu opremu i kadrove)

 • reflektivna seizmika
 • refraktivna seizmika
 • geoelektrično sondiranje
 • tomografija - LIS tehnika
 • mjerenje devijacije bušotine
 • snimanje bušotina i bunara podvodnom kamerom od 400 m dubine
 • mjerenje seizmičkih efekata u svrhu prognoze efekata budućeg miniranja

     - Primjena

 • hidrogeološka istraživanja a posebno: prognoziranje dubine, debljine i procjena poroznosti vodonosnih slojeva (akvifera) prije lociranja i bušenja istražnih bušotina i bunara
 • istraživanja ležišta mineralnih sirovina
 • geotehnička ispitivanja
 • arheološka ispitivanja

 

linija