O Institutu

 

linija

 

"Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering" je istraživačko-razvojni institut kao posebna organizaciona cjelina u sastavu DOO "IPIN" Bijeljina, sa određenim pravima i obavezama u pravnom prometu u okviru DOO "IPIN" Bijeljina a u skladu sa važećim propisima i statutom preduzeća DOO "IPIN" Bijeljina.

"Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering" je osnovan odlukom osnivača tj. vlasnika DOO "IPIN" Bijeljina br. 10-09/05 od 15.09.2005.g. a radi planiranja i ostvarivanja strateških ciljeva ovog preduzeća, pravaca i prioriteta naučnog i tehnološkog razvoja.

Rješenjem Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske br. 06/6-040/050-5/05 od 03.01.2006.g. "Insitut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering" Bijeljina je upisan u knjigu Registra naučnoistraživačkih ustanova pod rednim brojem 14.

Institut zapošljava ukupno četiri doktora nauka u stalnom radnom odnosu i inženjere različitih profila: rudarske, geološke, tehnološke i poljoprivredne struke. Osim toga Insitut povremeno angažuje oko 25 stručnjaka različitih profila izvan radnog odnosa, a koji su eksperti u oblasti kojima se Institut bavi.

Naučno vijeće "Insituta za primijenjenu geologiju i vodoinženjering" Bijeljina čine:

  • 1. Dr Vaso Novaković, red. prof. dipl. inž. geologije,
  • 2. Dr Miladin Gligorić, red. prof. dipl. inž. tehnologije i
  • 3. Dr Miomir Pavlović, red. prof. dipl. inž. tehnologije.

Insitut ima u vlasništvu oko 500 m2 kancelarijskog, laboratorijskog i izložbenog prostora.

U sastavu instituta rade sledeće laboratorije :

  • Hidrogeološka laboratorija za zaštitu i remedaciju podzemnih voda i geosredine
  • Laboratorija za zaštitu životne sredine
  • laboratorija za geofiziku
  • Laboratorija za ispitivanje geomehaničkih karakteristika tla

Laboratorije su opremljene adekvatnim prostorom, laboratorijskim i terenskim aparatima, mjernom opremom, namještajem, staklarijom i sitnim inventarom za laboratorijska i terenska mjerenja.

Institut razvija vlastite kadrove putem različitih obuka koje organizuje samostalno ili ih provodi u vidu studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu. Poslednje studijsko putovanje je bilo u kompaniju "Geothermal international" (UK) gdje je izvedena obuka za projektovanje i instaliranje geotermalnih sistema i toplotnih pumpi. Osim toga Institut stipendira studente na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu i jednog studenta postdiplomskih studija tehnološke struke koji je i zaposlen u ovom institutu.

Institut prima više stručnih časopisa iz zemlje i inostranstva među kojima izdvajamo:

       1. "Hydrogeology journal" (časopis Međunarodnog udruženja hidrogeologa-IAH),

       2. "Voda" (časopis Jugoslovenskog društva za zaštitu voda iz Beograda),

       3. "Tehnika" (časopis saveza inženjera i tehničara Srbije) čiji je i suizdavač,

       4. "Water research and management" (Journal of Serbian water pollution control society),

Zaposelni redovno prisustvuju sa publikovanim radovima na stručnim savjetovanjima u zemlji i inostranstvu sa kojih se zbornici radova priključuju fondu naučno-informativne dokumentacije Instituta koja već broji preko 1000 naslova. Osim zbornika radova dokumentacija Instituta sadrži i stručne knjige, monografije, projekte, studije, elaborate, programe i sl. Značajna je i zbirka mapa Insituta od kojih su najznačajnije geološke karte zemlje i svijeta u adekvatnim razmjerama od kojih izdvajamo 1:500.000, 1:100.000 i topografske karte 1:25.000, geodetske situacije 1:5.000, 1:2.500 i 1:1.000.

Rukovodilac Instituta

Prof. Dr Vaso Novakovic, dipl.inž.geol

 

linija