IPIN Institut - Novosti

Bušenje bunara za vodosnabdijevanje Mionice kod Gracačca

Za vodosnabdijevanje Mionice kod Gradačca, u decembru 2017. godine IPIN Institut iz Bijeljine je izveo detaljna geofizička i hidrogeološka istraživanja i bušenje bunara GM-3. Naručilac radova je Općina Gradačac. Na terenu su za potrebe određivanja lokacije bušenja prvo izvedena geofizička seizmička ispitivanja. Istražna bušotina IB-3 je izvedena do dubine 94,0 m a eksploatacioni bunar GM-3 izveden je prečnikom bušenja ø 600/444 mm do dubine 96 m. U bunar je ugrađen Johnsonov INOX filter a po ugradnji bunarske konstrukcije izvršeno je ispiranje, razrada i testiranje bunara optimalnim kapacitetom 27 l/s, koji se može koristiti za vodosnabdijevanje Mionice kod Gradačca. Rezultati urađene kompletne fizičko-hemijske analize i radioloških ipitivanja pokazuju da svi ispitani parametri fizičko-hemijskog sastava vode su u granicama dozvoljenih vrijednosti za vodu za piće. Izvedeni bunar GM-3 je posebno značajan za vodosnabdjevanje Mionice, jer se u postojećem vodovodu do sada vršilo precrpljivanje bunara GM-2 zbog nedostatka vode, a zbog oštećenja konstrukcije postojeći bunar GM-1 se u budućnosti ne može koristiti za vodosnabdjevanje.

 

Bušenje istražnih bušotina u Lukavcu

IPIN Institut iz Bijeljine je tokom 2017.g. izveo tri istražne bušotine maksimalne pojedinačne dubine do 1153.5 m u svrhu geoloških istraživanja za potrebe SISECAM iz Lukavca. Primijenjena je wire line metoda bušenja.

 

3D model ležišta uglja u rudniku uglja Miljevina

U julu 2017.g. za potrebe Rudnika uglja Miljevina IPIN Institut iz Bijeljine je uradio “Projekat detaljnih geoloških istraživanja u cilju definisanja rezervi ležišta mrkog uglja u reviru Debelo Brdo-Daničići, ugljeni basen Miljevina”. Za potrebe izrade projekta formiran je 3D model ležišta što je omogućilo dobijanje prognoznih dubina ležišta, prognoznih rezervi i projektovanih dubina bušotina.

 

 

#

37. Međunarodni stručno-naučni skup “Vodovod i Kanalizacija 16”

Polovinom Oktobra je održan 37. Medjunarodni stručno-naučni skup "Vodovod i Kanalizacija 16" u organizaciji Saveza Inženjera i Tehničara Srbije na kojem su objavljena dva rada autora N. Nikolića (IPIN Institut Bijeljina) i saradnika: 3D matematicki model izvorišta "Domažić" opština Gradačac, BiH Model transporta zagadjujuće materije u zoni izvorišta "Domazic", opština Gradačac, BiH U radovima su korišćeni softveri MODFLOW i MT3DMS za hidrodinamicku simulaciju i transport zagadjenja.

 

Bušenje i testiranje bunara za vodosnabdijenvanje Općine Usora

Za potrebe vodosnabdijevanja Općine Usora, tokom septembra 2016. godine izvedeno je bušenje istražne bušotine PB-9 i bušenje, zacjevljenje i testiranje zamjenskog bunara BU-1A, dubine bušenja 57,00 m završnim prečnikom 620 mm na izvorištu Duboki Potok. Zacjevljenje bunara je izvedeno inox cijevima i filterima tipa Johnson od INOX materijala. Prethodno izveden bunar na ovoj lokaciji je imao problem sa povećanom mutnoćom vode, i stalnim isključenjima pumpe zbog malog kapaciteta bunara. U nastavku aktivnosti, neophodno je izvršiti detaljna hidrogeološka istraživanja Općine Usora u skladu sa Projektom koji je već urađen, kako bi se budućim aktivnostima mogla otvoriti nova izvorišta vode sa značajnijim kapacitetima i dobrim kvalitetom vode.

 

Bušenje i testiranje bunara za vodosnabdijevanja kompanije Sloboprom u Lončarima

Tokom avgusta 2016. godine je za potrebe kompanije Sloboprom u Lončarima izvedeno bušenje, zacjevljenje i testiranje bunara BS-1, dubine bušenja 109,00 m, sa ugradnjom bunarske cijevne konstrukcije do dubine 102,00 m. Na lokaciji je utvrđeno prisustvo dva akvifera šljunkova pjeskovitih i jedan akvifer zaglinjenih pijeskova, te je izvršeno zacjevljenje filterima tipa Johnson i bunarskim cijevima od INOX materijala. Za projektovani period rada bunara od 25 godina, pri sniženju 1/3 H dobija se optimalni eksploatacioni kapacitet bunara od 8,08 l/s.

 

Bušenje i testiranje bunara za vodosnabdijevanja naselja Brijesnica Mala

Za potrebe poboljšanja vodosnabdijevanja naselja Brijesnica Mala, Općina Doboj Istok, tokom jula 2016. godine IPIN Institut iz Bijeljine je izveo bušenje, zacjevljenje i testiranje bunara EB-3, dubine bušenja 100,00 m. Za projektovani period rada bunara od 25 godina, kapacitet bunara EB-3 u pojedinačnom radu je 6,57 l/s. Rezultat proširene fizičko-hemijske analize pokazuje da su određeni fizičko-hemijski parametri vode bunara EB-3 ispod maksimalno dozvoljenih vrijednosti za vodu za piće, i samim tim zadovoljavaju propise Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (Sl. glasnik BiH br. 26/10 i 32/12).

 

Bušenje i testiranje bunara za vodosnabdijevanja opštine Drnić kod Bosanskog Petrovca

IPIN institut iz Bijeljine je za potrebe vodosnabdijevanja Drinića kod Bosanskog Petrovca, izveo bušenje istražno-eksploatacionog bunara OB-3. Rezultat fizičko-hemijske analize podzemne vode uzete iz bunara OB-3 koju je uradio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske iz Banja Luke pokazuje da fizički i fizičko-hemijski parametri vode iz bunara OB-3 zadovoljavaju granice referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik RS br. 75/2015). Uključenje bunara OB-3 u vodovodni sistem značajno bi povećalo raspoložive resursa vode za pravna lica i stanovništvo priključeno na vodovod Drinića.

 

 

 

#

Dana 11.03.2016.g. Mr Ranko Grujić, zaposlen u IPIN Institutu je na Tehnološkom fakultetu Zvornik, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Analiza transporta zagađujućih materija

U okviru programa aktivnosti na eksternom stručnom usavršavanju zaposlenih IPIN Instituta za primijenjenu geologiju i vodinženjering su i doktorske studije i odbrane doktorskih disertacija na univerzitetima. Dana 11.03.2016.g. Mr Ranko Grujić, zaposlen u IPIN Institutu je na Tehnološkom fakultetu Zvornik, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Analiza transporta zagađujućih materija u podzemnim vodama akumuliranim u aluvijalnim sedimentima Dunava". Korišćenjem savremenih softverskih alata za modeliranje transporta zagađujućih materija, utvrđena je povezanost i dobijeno prognozno vrijeme transporta zagađujućih materija od izvora zagađenja do pijezometara i bunara izvorišta Štrand i date su preporuke u cilju eliminisanja štetnih efekata na rad izvorišta, što je primjenjivo i na druga izvorišta ovog tipa.

 

 

BUŠENJE BUNARA ZA VODOSNABDIJEVANJE OPŠTINE GRADAČAC, BOSNA I HERCEGOVINA IZVEO JE IPIN INSTITUT IZ BIJELJINE

Dana 19. 02. 2016. godine IPIN Institut je završio bušenje bunara za vodosnabdijevanje naselja opštine Gradačac, Bosna i Hercegovina. Bunar velikog prečnika (800/444 mm), dubine 90 m u čvrstim krečnjačkim stijenama, je po prvi puta u Bosni i Hercegovini izveden rotacionom metodom sa kombinovanim izbacivanjem nabušenog materijala čistom vodom i komprimovanim vazduhom, što omogućuje veliki kapacitet bunara tj. veliku količinu vode za razliku od standardnih metoda bušenja zbog razrade u toku procesa bušenja. U toku je probno crpljenje kapacitetom od 61 l/s (5270 m3/dan).

 

#
#
#

 

 

#

Zahvalnica za doprinos privrednom razvoju Grada Bijeljina

Na prijemu, koji je održan u Galeriji Centra za kulturu Grada Bijeljina, su dodijeljene zahvalnice za 18 uspješnih privrednika koji su doprinijeli razvoju grada i Republike Srpske. Medju njima je i Privredno Društvo IPIN kome je dodijeljena zahvalnica za uspješno poslovanje i doprinos privrednom razvoju Grada Bijeljina u 2015.g.

 

 

#

“IPIN” je proslavio svoj 25. rođendan u 2015. godini

"IPIN" je kompanija koja još od 1990. god. uspješno projektuje i izvodi radove u oblasti geoloških, hidrogeoloških, geofizičkih, geotehničkih istraživanja i zaštiti životne sredine. Prvo sjedište kompanije je bilo u Malom Zvorniku, a od 1998. god. sjedište je u Bijeljini, Ul. Vidovdanska br. 48.