Odgovori na najčešća pitanja (FAQ) u vezi istraživanja i korišćenja geotermalne energije

linija linija

Šta je geotermalna energija ?

Termin geotermalna je Grčkog porijekla. Geo, znači zemlja, a therme znači grejanje, tako da je geotermalna energija, energija koja potiče od prirodne toplote Zemlje. Temperatura u Zemlji varira, i geotermalna energija je upotrebljiva u širokom opsegu temperatura, od sobne temperature do preko 150 °C. Za komercijalnu upotrebu, potrebno je da je geotermalni rezervoar u stanju da obezbijedi hidrotermalne resurse (tople vode i pare). Geotermalni rezervoari se obično dijele na niskotemperaturne (<150 °C) i visokotemperatne (> 150 °C). Uopšteno govoreći, visokotemperaturni rezervoari su pogodni za, komercijalnu proizvodnju električne energije. Geotermalni rezervoari se mogu naći u "geotermalnim sistemima," koji su regionalno raspoređeni u zavisnosti od geološke građe, gdje se u Zemlji prirodno javlja toplota blizu površine Zemlje, dovoljna da daje pare ili termalne vode, na površini. Primjer geotermalnih sistema su ležišta termalne vode u Semberiji i Posavini i širem području Panonskog basena.

linija

Koje su prednosti korišćenja geotermalne energije?

Nekoliko atributa čini geotermalnu energiju, dobrim izvorom energije.

- Prvo, to je čista energija. Energija se, na ovaj način, može izdvojiti bez sagorjevanja fosilnih goriva poput uglja, gasa ili nafte. Geotermalna polja proizvode samo oko jedne šestine ugljen-dioksida, koji relativno čiste gasne elektrane proizvode, a veoma malo ili nimalo gasova azotnog oksida i sumpora. Binarne elektrane, koje su sa operacijama zatvorenog ciklusa, u suštini nemaju emisije gasova.
- Geotermalna energija je na raspolaganju 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Geotermalne elektrane imaju prosečnu raspoloživost od 90% ili više, u poređenju sa oko 75% za elektrane na ugalj.
-Geotermalna energija je domaća i smanjuje našu zavisnost od inostrane nafte.

linija

Zašto je geotermalna energija obnovljivi resurs ?

Zato što je njen izvor gotovo neograničena količina toplote koju stvara jezgro Zemlje. Čak i u područjima, gdje geotermalna energija zavisi od rezervoara tople vode, eksplaotisana količina vode može biti ponovo injektirana u podzemlje, što je čini održivim izvorom energije.

linija

Gde ima geotermalne energije ?

Hidrotermalni resursi - rezervoari pare ili tople vode - dostupni su prije svega na sjeveru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine (obod Panonskog bazena). Međutim, energija Zemlje može da se koristi u svim dijelovima teritorije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, geotermalnim toplotnim pumpama i direktnim korišćenjem. Ostali značajni i širom svijeta prisutni geotermalni resursi - toplota suvih stijena i magme, na primer - čekaju budući razvoj tehnologije.

linija

Koji su uticaji na životnu sredinu korišćenja geotermalne energije?

Geotermalne tehnologije nude mnoge prednosti za životnu sredinu, u odnosu na konvencionalne energije:

- Emisije su niske. Samo višak para se emituje od geotermalnih "flash" elektrana. Nema emisije u vazduh ili se tečnosti ispuštaju od strane binarnih geotermalnih elektrana, koje su projektovane da postanu dominantne tehnologije u bliskoj budućnosti.
- Soli i rastvorene minerale sadržane u geotermalnim fluidima, obično ponovo injektiramo sa viškom vode nazad u rezervoar, na dubini daleko ispod izdani svježe vode. Ovo recikliranje geotermalne vode puni geotermalni rezervoar. Grad Santa Rosa, u Kaliforniji, cevi tretirane otpadne vode grada odvode se do elektrane "Geysers (sr. gejziri)" koja se koristi za ponovno injektiranje fluida. Ovaj sistem će produžiti život rezervoara zbog reciklirane tretirane otpadne vode.
- Neka geotermalna postrojenja ne proizvode bilo kakve čvrste materijale, ili taloge, koji zahtevaju odlaganje u odobrenim lokacijama. Neke od ovih čestica se sada izdvajaju za prodaju (cink, silicijum, sumpor, na primer), što još povećava vrijednost resursa i unapređenje životnu sredinu.

linija

Šta je vizuelni uticaj geotermalne tehnologije?

Sistemi daljinskog grejanja i geotermalne toplotne pumpe se lako integrišu u zajednicu sa tim da gotovo nema vizuelni uticaj. Geotermalne elektrane koriste relativno male površine, i ne zahtjevaju skladištenje, transport, odnosno sagorjevanje goriva. Nema emisije ili su vidljive samo pare. Ovi kvaliteti smanjuju ukupni vizuelni uticaj elektrana u ljepoti regiona.

linija

Da li je moguće da se iscrpe geotermalni rezervoari ?

Dugoročna održivost geotermalne energije se pokazala na terenu Lardarello u Italiji još od 1913.g, na Vairakei polju u Novom Zelandu od 1958.g, a na terenu Gejziri u Kaliforniji od 1960.g. Pad pritiska i proizvodnje su se desili u nekih elektranama, a operateri su počeli povratno injektiranje vode za održavanje pritiska rezervoara. Cijevi tretirane otpadne vode, grada Santa Rosa, u Kaliforniji, odvode do "Geysers" (sr. gejziri) elektrane, da se koristi kao povratno injektirana tečnost, čime se produžava radni vijek, dok se reciklira otpadna voda.

linija

Koliko košta da se razvije geotermalna elektrana ?

Troškovi geotermalnih elektrana su odavno ponderisani prema troškovima, a ne gorivu da bi ih prikazali. Bušenje geotermalnih bunara i izgradnja cjevovoda dolaze prvi, a zatim analiza resursa na osnovu informacija bušenja. Sledeći je projekat stvarnog postrojenja. Izgradnja elektrane bude obično završena, istovremeno sa konačnom razradom geotermalnog polja. Početna cijena za geotermalno polje i elektranu je oko $ 2500 po instaliranom kW u SAD-u, verovatno $ 3000 do $ 5000/kW za malu (<1MW) elektrane. Troškovi rada i održavanja su u rasponu od $ 0,01 do $ 0,03 po kWh. Većina geotermalna elektrana može da radi na više od 90% dostupnosti (tj. proizvodi više od 90% vremena), ali rad na 97% ili 98% mogu da povećaju troškove održavanja. Viša cijena struje-opravdava pokretanje postrojenja 98% vremena, jer rezultirajući veći troškovi održavanja se povrate.

linija

Šta odlikuje dobar teren za razvoj geotermalne elektrane?

Termalna voda sa niskom mineralizacijoom i niskim sadržajem gasova, plitke izdani za proizvodnju i ponovno injektiranje vode, lokacija na privatnom zemljištu da se pojednostavi izdavanje dozvole, blizina postojećih dalekovoda, kao i za dostupnost obnovljive vode za hlađenje isparenja. Geotermalna temperatura fluida treba da bude najmanje 150°C, mada neke elektrane rade i na temperaturama fluida i nižim od 100ºC.

linija

Koliko vode zahteva geotermalna elektrana ?

Potreban protok zavisi od temperature geotermalnog fluida, karakteristika okoline (radi obnavljanja), kao i energije pumpanja, potrebne za snabdijevanje i raspolaganje termalnom vodom. Izuzimajući pumpanje termalnih voda, geotermalna elektrana sa zatvorenom petljom, binarnog ciklusa bi trebala 28 do 38 litara u sekundi (l/s) kako biste proizveli 1 MW, od 150°C tečnosti sa temperaturom vazduha od 15,5°C. Ako su temperature fluida samo 100°C, trebalo bi 82 do 95 l/s, da se proizvede ista količina energije. Ako se koristi isparljivi rashladni sistem, biće potrebno od 3 do 5 l/s obnovljive (čiste), vode za hlađenje za proizvodnju 1 MW.

linija

Da li se geotermalna energija može koristiti samo u terenima gdje ima termalne vode ?

Ne. Geotermalna energija može da se uzima, gotovo na svim terenima, zahvaljujući primjeni toplotnih izmjenjivača odn. toplotnih pumpi.

linija

Od koga se dobija dozvola za istraživanje ležišta geotermalne energije ?

Za istraživanje ležišta geotermalne energije odn. podzemnih termalnih i termomineralnih voda se podnosi zahtjeva za koncesiju nadležnom ministarstvu industrije, rudarstva i energetike Republike Srpske (za teritoriju Republike Srpske).

linija

Šta je neophodno da bi se dobila koncesija na eksplaotaciju termalnih voda ?

Uz zahtjev za koncesiju je neophodno dostaviti sledeću tehničku dokumentaciju:
- Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termalnih voda,
- Predstudiju ekonomske opravdanosti eksploatacije termalnih voda,
- Tri primjerka grafičkog prikaza predloženih granica koncesionog polja na topografskoj podlozi 1:25.000.

linija

Ko može raditi tehničku dokumentaciju za dobijanje koncesije na istraživanje i eksploataciju ležišta termalne i termomineralne vode ?

Preduzeća i institucije koje ispunjavaju uslove Zakona o geološkim istraživanjima (Sl. glasnik Republike Srpske br. 51/04 i 75/10), kao i Pravilnika o tehničko-tehnološkim uslovima za obavljanje djelatnosti geoloških istraživanja (Sl. glasnik Republike Srpske br. 21/11). Jedno od tih je "IPIN" Institut za primjenjenu geologiju i vodoinženejring iz Bijeljine.

linija

Ko može da vrši istraživanja ležišta termalnih voda ?

Preduzeća i institucije koje ispunjavaju uslove Zakona o geološkim istraživanjima (Sl. glasnik Republike Srpske br. 51/04 i 75/10), kao i Pravilnika o tehničko-tehnološkim uslovima za obavljanje djelatnosti geoloških istraživanja (Sl. glasnik Republike Srpske br. 21/11). Jedno od tih je "IPIN" Institut za primjenjenu geologiju i vodoinženejring iz Bijeljine

linija

Koliko košta jedna geotermalna bušotina ?

U sadašnjim regionalnim okvirima Balkana, geotermalna bušotina dubine 2000 m košta do 2.000.000 €. Međutim, treba imati u vidu da razlike u cijeni mogu biti značajne, na što utiče geološka građa terena, pojava povišenih pornih pritisaka i gasova, nivo analiza, mjerenja i snimanja u toku izvođenja bušenja, predviđeni zastoji, dimenzije i tip zacjevljenja i dr.
Za dobijanje ponude za izvođenje geotermalne bušotine, je neophodno imati Projekat geotermalne bušotine i jasno definisan predmjer sa tehničkim opisom radova, koji rade preduzeća i institucije koje ispunjavaju uslove Zakona o geološkim istraživanjima (Sl. glasnik Republike Srpske br. 51/04 i 75/10), kao i Pravilnika o tehničko-tehnološkim uslovima za obavljanje djelatnosti geoloških istraživanja (Sl. glasnik Republike Srpske br. 21/11). Jedno od tih je "IPIN" Institut za primjenjenu geologiju i vodoinženejring iz Bijeljine

linija

Da li se i kako može koristiti toplota zemlje primjenom toplotnih pumpi ?

Primjena toplotnih pumpi je detaljno objašnjena na web stranici: Odgovori na najcesca pitanja FAQ u vezi geotermalnog sistema primjenom toplotne pumpe.

linija