Grijanje i hlađenje toplotnim pumpama (geotermalni sistemi)

linija

Primjena geotermalnih sistema (toplotnih pumpi) za grijanje i klimatizaciju prostora.

U novije vrijeme je ubrzan porast potrošnje i proizvodnje energije. Postojeće rezerve energetskih izvora klasičnog tipa (ugalj, nafta, gas, nuklearne sirovine) su ograničene, neobnovljive i zato sve skuplje.

U svijetu se intezivno istražuju, a u značajnoj mjeri i koriste, novi energetski izvori, kojim bi se riješio problem izvora toplote i električne energije. Naučnici i privrednici širom svijeta su posebno zainteresovani za alternativne tj. obnovljive izvore energije, kao što je geotermalna energija, odnosno korištenje toplote Zemljine unutrašnjosti.

Geotermalne resurse predstavlja toplotna energija unutrašnjosti zemlje, tj. stijenskih masa i tečnih fluida u zemljinoj kori.

Međutim, visokotemperaturna ležišta su povlastica samo određenih prostora. Kod nas su visokotemperaturna geotermalna ležišta zastupljena u Semberiji i Posavini u širem smislu i na više manjih lokaliteta. Užareno Zemljino jezgro održava gotovo stalnu temperaturu stijenske kore, a hlađenje toplote ka Vasioni usporava sunce koje sezonski neravnomjerno grije plitki sloj tla.Kako radi geotermalni sistem ?

linija

Geotermalni sistem može da radi na 4 načina:
- horizontalna petlja
- vertikalna petlja
- jezerska petlja
- sistem otvorene petlje


Horizontalna petlja

- horizontala petlja se koristi tamo gdje prostor za petlju nije značajno ograničen
- postoje razni oblici horizontalne petlje. Ne postoji tip horizontalne petlje koji je najbolji za svaku primjenu
- izbor tipa petlje za upotrebu zavisi od veličine sistema, mogućnosti prostora, uslova zemlje i tipa opreme koja se koristi za iskopavanje
- bez obzira koji tip petlje izaberemo, cijena izvođenja nije bitno promijenjena
- kada se petlja ugradi par metara ispod zemlje, prostor se zatrpava i koristi u druge svrheVertikalna petlja

- vertikalna petlja se koristi kada je raspoloživi plac ograničen ili kada tip zemlje nije upotrebljiv za horizontalnu petlju
- instalacija vertikalne petlje zahtijeva upotrebu bušaće garniture, te se buše višestruke bušotine
- bušotina je cementirana da obezbijedi dobar kontakt oko cijevi i da zaplombira bušotinu
- vertikalne cijevi su povezane u horizontalni sistem par metara ispod površineJezerska petlja

- jezerska petlja je serija spiralnih cijevi spojenih zajedno i postavljenih na dno jezera
- geotermalni sistem za uobičajenu kuću je prikladan u izboru za jezersku petlju
- jezero mora biti najmanje 20 ari površine i 2,4 metra dubine
- idealno, jezero bi moralo biti udaljeno od kuće, ali ne više od 60mSistem otvorene petlje

- jedina alternativa zatvorenoj petlji je sistem otvorene petlje, poznatiji kao bunarski sistem, Ako je Vaš sistem otvorena petlja, on koristi vodu koja dolazi iz bunara. Voda iz bunara cirkuliše uvijek kada jedinica grije ili hladi. Kada jedinica nije u upotrebi, ona ne koristi nikakvu vodu.
- jedan od načina za upotrebu vode u jedinici je uzimanje vode iz jezerceta, drenažnog rova, rezeorvara itd. Voda korištena u jedinici nije dozvoljena za ponovnu upotrebu u domaćinstvu.linija

Prednosti korištenja tehnologije geotermalnog sistema

linija

Ušteda energije

- geotermalni sistem proizvodi 3 do 4kW za svaki kilovat potrošene električne energije
- mnogi korisnici imaju iskustvo u uštedi energije od 30-60% više od drugih uobičajenih sistema za grijanje i hlađenje

Efektivna cijena

- zbog izvanredne efikasnosti sistema, bilo kakvi troškovi u vezi instaliranja geotermalne jedinice su obično mnogo manji od Vaše uštede energije

Udobnost

- vi ćete doživjeti precizno temperaturno podešavanje bez isušivanja i strujanja toplog vazduha sa gasne peći ili hladnog duvanja u vazdušnom izvoru toplotne pumpe

Pouzdanost

- ukoliko se kupe kvalitetne komponente, ovaj sistem ima visoku pouzdanost i reputaciju
- instalaciju petlji vrši IPIN sa velikim iskustvom u oblasti primijenjene geologije, bušenja i izvođenja bunara
- kao i Vaš klima uređaj, vaša geotermalna jedinica će mnogo godina funkcionisati, bez brige i uz minimalno održavanje i minimalne ljudske intervencije

Bešumnost

- drugačiji uobičajeni klima uređaji ili toplotne pupme, su tihe vanjske jedinice. Ove jedinice su projektovane tako da rade kao tzv. "tihi šapat", slično Vašem frižideru

Sigurnost i čistoća

- ovaj sistem ne sagorijeva fosilna goriva, tako da nema plamena, dima, sagorijevanja ili brige zbog otrovnog ugljen monoksida

Ekološka prihvatljivost

- vaš geotermalni sistem ne oslobađa štetne gasove "staklene bašte" u vazduh, kao što je to slučaj kod peći na fosilna goriva
- smanjena potrošnja energije u geotermalnom sistemu u budućnosti smanjiće potrebu za sagorijevanjem uglja i stvara prostora za manje zahtjeve sadašnjih kapaciteta za proizvodnju struje
- geotermalne jedinice koriste daleko manje rashladnog sredstva od obične toplotne pupme ili klima uređaja, i fabrički su preventivno zatvorene
linija

Najčešće postavljana pitanja o grijanju iz zemlje

linija

Glavna načela

Pitanja koja bi trebalo postaviti u vezi sa novim grejnim sistemom

Toplotne pumpe: Šta je to i kako funkcioniše?

Sistem zatvorene petlje

Sistem otvorene petlje

Dijelovi sistema

Kako funkcioniše geotermalni sistem?

Tokom godine vanjske temperature osciluju, sa promjenom godišnjih doba. Međutim, sa temperaturama podzemlja, to nije slučaj. U stvari, oko 1,2 do 1,8 m ispod zemljine površine, temperature su relativno konstantne tokom cijele godine. Geotermalni sistem koji se sastoji od unutrašnje toplotne jedinice i ukopane podzemne petlje koja koristi energiju na osnovu tih konstantnih temperatura. Tokom zime fluidno cirkulisanje kroz sistem podzemne petlje absorbuje sačuvanu toplotu i prenosi je unutra. Unutrašnja jedinica kompresuje toplotu do više temperature i distribuira je po zgradi. Ljeti je sistem obrnut, vuče toplotu iz zgrade, prenosi je kroz podzemnu petlju i deponuje u hladnu zemlju.

linija

Po čemu se razlikuje geotermalni sistem od konvencionalnih sistema?

Geotermalni sistem koristi sunčevu energiju, koja se čuva u zemlji, da bi grijala kuće i zgrade. Električna struja se koristi samo da pokrene rad ventilatora, kompresora i pumpe. Tako, za razliku od konvencionalnih sistema, geotermalni sistemi ne sagorjevaju fosilna gorila da bi prizveli toplotu - oni jednostavno prenose toplotu iz zemlje i ka objektu.

linija

Koliko je efikasan geotermalni sistem?

Geotermalni sistem je više od tri puta efikasniji od većine efikasnih konvencionalnih sistema zbog toga što geotermalni sistem ne sagorijeva zapaljiva goriva, da bi stvorila toplotu; oni obezbjeđuju 3 do 4 jedinice energije za svaku jedinicu koja napaja sistem.

linija

Šta geotermalni sistem znači za okolinu?

Zato što geotermalni sistemi rade sa prirodom, a ne protiv nje, oni minimiziraju prijetnju kiselih kiša, zagađenja vazduha, i efekat staklene bašte. U zatvorenoj, neprekidnoj petlji se koristi fluid, koji ne škodi životnoj sredini.

linija

Da li geotermalni sistemi zahtijevaju posebno održavanje?

Ne. U stvari, geotermalni sistemi se praktično ne održavaju. Kada se instaliraju na odgovarajući način, zakopane petlje će trajati generacijama. Druga polovina opreme, ventilator, kompresor i pumpa su smješteni u kući, zaštićeni od loših vremenskih uslova. Obično je periodična provjera i promjena filtera jedino što treba da se uradi.

linija

Koja je veličina u kW jedinice koja se preporučuje?

Geotermalne jedinice toplotnih pumpi su opremljene da obezbijede određenu količinu energije po satu. Termin kWh odnosi se na to koliko toplote jedinica može proizvesti za jedan sat. Prije nego što odlučite koja veličina jedinice vam je potrebna, morate da izračunate koliki bi bili troškovi, a koja dobit ovog načina grijanja. Tim proračunom možete tačno odrediti veličinu toplotne pumpe, koja vam je potrebna. Većina peći na fosilna goriva su prevelike za potrebe grijanja i to rezultira povećanjem operativnih troškova.

linija

Da li je stopa efikasnosti stvarna ili je samo proizvođački prosjek?

Svi tipovi sistema grijanja i hlađenja imaju nominalnu efikasnost. Peći na fosilna goriva imaju procentualno određivanje efikasnosi. Da bi tačno odredili efikasnost, moraju se uzeti u obzir faktori kao što su: gubici grijanja gasa (flue gas), gubici cirkulisanja uzrokovani prevelikom veličinom, električna upotreba ventilatora, itd. Geotermalne toplotne pumpe, kao i sve ostale vrste pumpi, računaju efikasnost prema njihovom koeficijentu izvođenja ili COP (coefficient of performance). To je naučni način određivanja, koliko energije sistem proizvodi u odnosu na to koliko energije utroši. Većina sistema geotermalnih toplotnih pumpi ima COP 2,5-6. To znači da za svaku jedinicu energije koja se koristi da pokrene sistem, dvije i po do šest jedinica se dobijaju kao toplota. Tamo gdje peći na fosilna goriva mogu biti efikasna 50-90 %, geotermalne toplotne pumpe imaju preko 400 % efikasnosti. Neki proizvođači geotermalnih toplotnih pumpi i elektrodistribucije koriste kompjutere da tačno odrede efikasnost rada sistema za vašu kuću ili zgradu.

linija

Hoće li minimalna temperatura vode uticati na to koju toplotnu pumpu da kupim?

Da. Ako imate sistem otvorene petlje, temperatura ulazne vode (EVT°) može se kretati od 7°C u planinskim terenima, do 14° u primorju. Sve toplotne pumpe mogu održavati temperaturu od umjerene do tople. Sistem zatvorene petlje će, sa druge strane, naići na EWT ispod tačke smrzavanja. Ne mogu sve geotermalne toplotne pumpe raditi na tim temperaturama. Za vas je važno da znate koji EWT° vaša toplotna pumpa može podržati.

linija

Da li su trgovac i oni koji postavljaju petlju kvalifikovani za to?

Nemojte se ustručavati da tražite preporuke od dilera. Ugledni trgovac neće oklijevati da vam da imena i brojeve telefona onih koji mogu da potvrde njegove sposobnosti. Isto važi i za instalatera petlje.

linija

Hoće li otvorena ili zatvorena petlja biti najbolja za vas?

To zavisi od nekoliko faktora navedenih ranije. Diler bi trebalo da instalira ono što je najbolje za vas, a ne za njega.

linija

Koji je period isplate za vaš geotermalni grejni sistem?

Da biste došli do tačne cifre, morate znati koliko ćete uštedjeti u troškovima energije u toku godine sa geotermalnim sistemom i razliku u troškovima između tog i alternativnog grejnog sistema i centralnog klima uredaja. Da biste izračunali koliko vam se isplati ova investicija, podjelite dodatni trošak sa godišnjom uštedom. Kada instalirate geotermalni sistem u novu kuću, mjesecna ušteda operativnih troškova će se izjednačiti sa dodatnim mjesečnim troškovima hipoteke, rezultirajući pozitivnim izvorom novčanih sredstava u toku mjeseca. Imajte na umu da je ušteda energije samo jedna od mnogih koristi koje dobijate geotermalnim sistemom.

linija

Ukoliko domaćinstvo ima plafonsko ili podno kablovsko grijanje, da li vazdušni kanali moraju biti instalirani?

Ne uvijek. Poželjno je instalirati sobne jedinice geotermalne toplotne pumpe (ROOM UNITS). Za neke male kuće, jedna sobna jedinica bi obezbjedila većinu potreba za grijanjem i hlađenjem. Podne i plafonske cijevne jedinice bi mogle biti korištene kao pomoćno grijanje.

linija

Ako želimo da znamo više o geotermalnom grejnom sistema, koga treba da kontaktiramo?

DOO "IPIN" Bijeljina.

linija

Šta je geotermalna toplotna pumpa?

Geotermalna toplotna pumpa je uređaj koji se pokreće na struju i koristi prirodne sposobnosti zemlje i podzemnih voda da grije i hladi vaše domaćinstvo ili radni prostor.

linija

Kako ona funkcioniše?

Kao bilo koji drugi tip toplotne pumpe, i ona jednostavno prenosi toplotnu energiju sa jednog mjesta na drugo.Vaš frižider radi koristeći isti naučni princip. Koristeći proces hlađenja, geotermalne toplotne pumpe uklanjaju toplotnu energiju koja se čuva u zemlji i/ili podzemnim vodama, i prenose je u prostor.

linija

Kako se toplota prenosi između zemlje i kuće ili zgrade?

Zemlja ima sposobnost da čuva i apsorbuje toplotnu energiju. Da bismo koristili tu sačuvanu energiju, toplota se vadi iz zemlje preko tečnog posrednika (podzemne vode ili rastvora antifriza) i ispumpava se u toplotnu pumpu ili toplotni izmjenjivač. Tamo se toplota koristi da zagrije vazduh. Ljeti je proces obrnut, i toplota se izvlaci iz kuće i prenosi u zemlju preko tečnosti.

linija

Da li ona vrši i grijanje i hlađenje?

Jedna od stvari koja čini toplotnu pumpu tako višestranom, je to što ona može da bude i sistem grijanja i hlađenja u jednom. Možete promijeniti sa jednog načina na drugi samo pritiskom prekidača na vašem unutrašnjem termostatu. Kada se vrši hlađenje, geotermalna toplotna pumpa uzima toplotu iz unutrašnjosti i prenosi je do zemljinog hladnjaka kroz podzemnu vodu ili kroz podzemni sistem petlje.

linija

Da li je potrebno odvojiti podzemne petlje za grijanje i hlađenje?

Ne. Ista petlja obavlja oboje. Sve što se dešava kada promjenimo sa grijanja na hlađenje, ili obrnuto, je da se protok toplote obrne.

linija

Koji tipovi petlje su raspoloživi?

Postoje dva glavna tipa: otvoreni i zatvoreni. Sledeća dva pasusa će vam više reći o tome.

linija

Da li sistem podzemne cijevi zaista funkcioniše?

Zakopana cijev ili "podzemna petlja" je najnovije tehničko dostignuće u tehnologiji toplotne pumpe. Ideja da zakopamo cijev u zemlju da bismo sakupili toplotnu energiju, nastala je četrdesetih godina prošlog vijeka. Tek u poslednjih nekoliko godina, novi projekat toplotne pumpe i poboljšani materijali cijevi su kombinovani da učine geotermalne toplotne pumpe najefikasnijim raspoloživim sistemom za grijanje i hlađenje.

linija

Šta je sistem zatvorene petlje?

Termin zatvorena petlja se koristi da opiše geotermalni sistem toplotne cijevi koja koristi neprekidnu petlju specijalne polietilenske cijevi, zakopane u zemlji, koja predstavlja toplotni izmjenjivač. Cijev je povezana sa unutrašnjom toplotnom pumpom da formira hermetički zatvorenu podzemnu petlju kroz koju cirkuliše antifriz. Za razliku od sistema otvorene petlje koja koristi vodu iz bunara, sistem zatvorene petlje čini da toplota neprekidno kruži kroz cijev pod pritiskom.

linija

Gdje petlja može biti smještena?

To zavisi od raspoloživosti zemlje i terena. Većina zatvorenih petlji je smještena u horizontalnim rovovima, u dvorištima blizu kuća. Ali bilo kakvo zemljište blizu kuće ili firme sa odgovarajucim uslovima i adekvatnom površinom može biti iskorišteno.

linija

Koliko dugi i duboki rovovi treba da budu?

Rovovi su obično 1,2 do 1,8 m duboki i do 120 m dugi, zavisno od toga koliko cijevi ima u rovu. Jedna od prednosti horizontalnog sistema petlje jeste to da, rovovi mogu da se postave shodno obliku zemlje. Mjerenjem "od oka", potreban je kapacitet od 150-180 m cijevi. Dobro izolovana kuća od 186 m2 će trebati geotermalni sistem od 10,5 kW toplotne energije, sa 460-550 m dužine cijevi.

linija

Koliko cijevi se nalazi u rovu?

Obično se odvodna cijev postavlja na dubini od 1,5 m, onda se omota jednom oko sebe do dubine od 0,9 m, sve dok dno ne bude pokriveno zemljom. To dozvoljava da se duža cijev smjesti u jedan rov i nema suprotan efekat na sistem efikasnosti. Drugi projekti petlje koriste 4 ili 6 cijevi i pogodniji su za kraće rovove, ukoliko je površina zemlje ograničena.

linija

Šta ako nemam dovoljno prostora za horizontalnu petlju?

Sistemi zatvorene petlje takođe mogu biti vertikalni. Bušotine se izvode do dubine od 11,5 -13 m po kilowatu kapaciteta toplotne pumpe. Cijevne petlje u obliku slova U se ubacuju u bušotine. Bušotine se zatim hermetički zatvaraju specijalnom cementnom masom.

linija

Koliko dugo će trajati cijevne petlje?

Sistemi zatvorenih petlji bi trebalo da budu instalirani koristeći polietilenske i polibitilenske cijevi visoke gustoće. Ako se stave na odgovarajući način, ove cijevi će trajati decenijama. One su otporne na hemikalije koje se obično nalaze u zemljii i dobro podnose toplotu. PVC cijevi se ne bi trebale koristiti ni u kom slučaju.

linija

Kako su povezani dijelovi cijevne petlje?

Jedini prihvatljiv metod povezivanja dijelova cijevi je toplotno (elektro) spajanje. Mjesta na kojima se cijevi spajaju, se griju i spajaju da bi formirali spoj jači nego što je originalna cijev. Mehaničko spajanje cijevi za podzemnu petlju nije prihvatljivo. Upotreba zupčaste armature, šrafova i ljepljivog spoja će sigurno rezultovati kvarom na petlji, što bi dovelo do curenja.

linija

Hoće li podzemna petlja uticati na izgled mog travnjaka?

Ne. Istraživanje je pokazalo da petlje nemaju suprotan efekat na travu, drveće ili grmlje. Većina instalacija horizontalne petlje koristi rovove, oko 6" širine. To će, naravno, ostaviti trenutni trag od kopanja na koji se može ponovo zasaditi trava. Vertikalne petlje zahtijevaju malo prostora i tako minimalno oštećuju travnjak.

linija

Mogu li vratiti toplotu sa mog postojećeg septičkog sistema?

Ne. Podzemna petlja će dostići temperaturu ispod tačke zaleđavanja tokom ekstremnih uslova i može zalediti vaš septički sistem. Takva upotreba je zabranjena u mnogim područjima.

linija

Mogu li sam instalirati podzemnu petlju?

To se ne preporučuje. Pored termalnog spajanja cijevi, dobar kontakt zemlje i spirale je vrlo važan za uspješno funkcionisanje petlje. Neprofesionalna instalacija može dovesti do manje efikasnosti rada sistema od optimalnog.

linija

Imam jezerce u blizini. Mogu li staviti petlju u njega?

Da, ako je dovoljno duboko i prostrano. Minimalno 1,8 m dubine je najniži nivo koji je potreban tokom godine da bi se razmatrala mogućnost korišćenja jezerca. Površina koja je potrebna zavisi od ukupne strukture grijanja i hlađenja.

linija

Šta je sistem otvorene petlje?

Termin "otvorena petlja" se obično koristi da opiše geotermalni sistem toplotne pumpe koja koristi podzemnu vodu iz konvencionalnog izvora/bunara, kao izvor toplote. Podzemna voda se pumpa u toplotnu pumpu gdje se izdvaja toplota, a zatim se voda ispušta na određeni način. Pošto podzemna voda ima relativno konstantnu temperaturu tokom godine, to je odličan izvor toplote.

linija

Šta radimo sa oslobođenom vodom?

Postoji više načina da se oslobodi voda nakon što prođe kroz toplotnu pumpu. Otvoreni metod oslobađanja je najjeftiniji, ali se ne preporučuje zbog zakonskih ograničenja i potrebnih dozvola i plaćanja vodoprivrednih naknada i obaveznog posstupka koncesije na eksploataciju podzemne vode. Otvoreno oslobađanje jednostavno podrazumjeva izbacivanje vode u potok, rijeka, jezero, vještačko jezerce, jarak, kanalizaciju. Bilo koja od ovih alternativa, mora posjedovati kapacitet da prihvati količinu vode koja je korišćena u toplotnoj pumpi, prije nego što se otvoreno oslobađanje obavi. Drugi i prihvatljiv način, oslobadanja vode je povratni, upojni odn. injekcioni bunar. Upojni bunar je drugi bušeni bunar koji vraća vodu u podzemni vodonosan sloj. Upojni bunar mora imati dovoljno kapaciteta za vodu koja prolazi kroz toplotnu pumpu. Trebalo bi ga izvesti, kao i eksploatacioni bunar, namjenskom bušaćom garniturom, predviđenom za izvođenje bunara. Takođe bi preduzeće, koje ispunjava uslove Zakona o geološkim istraživanjima, trebalo da izivede i ekploatacioni i upojni bunar, kao i da testira kapacitet oba bunara prije nego se upotrijebe (i upojni).

linija

Koliko podzemne vode je potrebno sistema otvorene petlje? sistemu?

Geotermalne toplotne pumpe, koje se koriste u sistemima otvorene petlje, zahtIjevaju različitu količinu vode u zavisnosti od veličine uređaja i specifikacije proizvođača. Potrebe specifičnog modela za vodom se obično izražavaju u litrima po minutu ili u litrima u sekundi (l/s), a to se može naći u specifikacijama za taj uređaj. Vaš dobavljač grijanja bi trebalo da ima ovu informaciju. Sve u svemu, prosječni sistem će koristiti 2 l/min po kilowatu kapaciteta tokom rada. Vaša kombinacija bunara i pumpe trebalo bi da bude dovoljno velika da obezbijedi vodu koja je potrebna za toplotnu pumpu, zajedno sa potrebama domaćinstva za vodom. Vjerovatno će biti potrebno da povećate vašu bocu pod pritiskom ili da modifikujete vaše instalacije vode da biste obezbijedili adekvatnu vodu za toplotnu pumpu.

linija

Koji problemi mogu biti izazvani lošim kvalitetom vode?

Loš kvalitet vode može izazvati ozbiljne probleme u sistemima otvorene petlje. Vaša voda treba da se testira na tvrdoću, kiselost i sadržaj gvožđa prije instaliranja toplotne pumpe. Vaš izvođač ili proizvođač opreme vam može reći koji nivo vode je prihvatljiv. Minerali mogu da se natalože unutar toplotnog izmjenjivača toplotne pumpe. Periodično čišcenje blagim rastvorom kiseline je sve što je potrebno da bi se otklonile naslage. Nečistoće, naročito gvožde, mogu na kraju začepiti povratni bunar. Ukoliko vaša voda sadrži previše gvožda, trebalo bi da budete sigurni da voda koja se ispušta nije napunjena vazduhom prije nego što se ubaci u povratni bunar. Na kraju, ne bi trebalo da koristite vodu sa potoka, rijeke, jezera kao izvor za vaš sistem toplotne pumpe ukoliko nije dokazano da nema previše čestica i organskih materija. Oni mogu začepiti sistem toplotne pumpe i učiniti je neupotrebljivom za kratko vrijeme.

linija

Da li sistem otvorene petlje narušava prirodnu sredinu?

Ne. Ukoliko se voda vraća na upojni bunar, ne zagađuje okolinu. Toplotna pumpa jedino otklanja ili daje toplotu vodi. Štaviše, nema nikakvog zagadivanja. Jedina promjena vode koja se vraća u prirodu je mali porast ili smanjenje temperature. Neki ljudi se brinu da sistemi otvorene petlje doprinose crpljenju naših izvora podzemne vode. Ukoliko se voda vraća preko upojnih bunara u akvifer, nema osnova za takva strahovanja.

linija

Postoje li neki zakoni koji se odnose na instalacije otvorene petlje?

Na nekim lokalitetima, svi ili samo dijelovi instalacija mogu biti predmet lokalnog katastra, kodeksa, pogodbi ili potrebe licenciranja. Provjerite sa lokalnim vlastima da li postoje neke restrikcije na vašoj lokaciji.

linija

Koje su komponente geotermalnog sistema toplotne pumpe?

Tri su glavna dijela: uređaj toplotne pumpe, tečni posrednik za razmjenu grijanja (otvorena ili zatvorena petlja), i sistem za dobijanje vazduha (sistem kanala ventilacije).

linija

Jesu li sve geotermalne toplotne pumpe slične?

Ne. Postoje različite vrste geotermalnih toplotnih pumpi, projektovanih za specifične primjene. Mnoge geotermalne toplotne pumpe, na primjer, su namjenjene samo za upotrebu podzemne vode visokih temperatura, koje se mogu naći u sistemima otvorene petlje. Druge mogu raditi i sa temperaturom ulazne vode koja može biti niska i do - 3,9°C, što je moguće u sistemoma zatvorene petlje. Većina geotermalnih toplotnih pumpi obezbjeđuje klimatizaciju ljeti, a nekoliko vrsta je projektovano samo za zimsko grijanje. Ponekad ovi sistemi, koji služe samo za grijanje, sadrže spiralu za hlađenje podzemne vode, koja može obezbjediti hlađenje u umjerenim klimama. Geotermalne toplotne pumpe se takođe mogu razlikovati po načinu na koji su napravljene. Neki uredaji sadrže kombinaciju ventilator, kompresor, toplotni izmjenjivač i spiralu u jednostavnom kućištu. Split sistemi dopuštaju, da spirala bude naknadno dodata izbacivaču vazduha jedinice, i koriste postojeći ventilator.

linija

Hoću li morati da dodam izolaciju na moju kuću ako instaliram jedan od ovih sistema?

Geotermalne toplotne pumpe će smanjiti vaše troškove grijanja i hlađenja, bez obzira na to kako je vaša kuća izolovana. Međutim, izolovanje i izolovanje protiv atmosferskih uticaja su ključni faktori u ostvarenju najvećih ušteda kod bilo kojeg tipa grijanja i hlađenja sistema.

linija

Može li geotermalna toplotna pumpa takođe zagrijavati vodu?

Da. Korišćenjem nečeg što se zove DESUPERHEATER, neki tipovi geotermalnih toplotnih pumpi mogu vam uštedjeti do 50% računa za grijanje vode tako što će grijati rezervoar sa vodom. Desuperheateri su standardni na nekim uređajima, a alternativni na drugim. Neki geotermalni modeli mogu obezbjediti sve vaše potrebe za toplom vodom istom visokom efikasnošcu kojom se odvija proces grijanja i hlađenja.

linija

Da li je teško instalirati geotermalnu toplotnu pumpu?

Većinu uređaja je lako instalirati, naročito kada oni zamjenjuju drugi sistem izbacivanja vazduha. Oni mogu biti instalirani u područjima gdje nema uslova za peći na fosilna goriva, jer nema sagorjevanja, pa tako ni dimnjaka. Sistem grejnih kanala mora biti instaliran u kućama koje nemaju postojeći sistem raspodjele vazduha. Teškoće pri instaliranju sistema kanala će varirati i mora ih procjeniti izvođač.

linija

Može li geotermalna toplotna pumpa biti dodata mojoj peći na fosilna goriva?

Odvojeni sistemi mogu lako da se dodaju postojećim pećima za one koji žele da imaju dvojni fosilni toplotni sistem. Dvojni-fosilni sistemi koriste toplotnu pumpu kao glavni izvor grijanja, a peć na fosilna goriva kao ispomoć u ekstremno hladnom vremenu, ukoliko je potrebno dodatno grijanje.

linija

Ja imam sistem kanala, ali hoće li on funkcionisati sa ovim sistemom?

Najvjerovatnije da hoće. Vaš izvođač instalacija bi trebalo da bude sposoban da odredi potrebe sistema grejnih kanala i bilo kakve manje modifikacije ako su potrebne.

linija

Da li treba da povećam iznos potrošnje mojih električnih usluga?

Geotermalne toplotne pumpe ne koriste velike vrijednosti toplotnih otpora, tako da vaša postojeća usluga može biti adekvatna. U principu, usluga od 200-amp će imati dovoljno kapaciteta, i manje amp usluge mogu biti dovoljno velike u nekim slučajevima. Vaša elektrodistribucija ili izvođač mogu odrediti vaše potrebe tih usluga.

linija

Da li bi trebalo da kupim toplotnu pumpu dovoljno veliku za grijanje bez pomoćnog dogrijavanja?

Vaš izvođač bi trebalo da obezbijedi proračun troškova grijanja i hlađenja (dobitak i gubitak toplote) da bi vam pomogao u izboru opreme. Geotermalne toplotne pumpe su tolike da mogu da zadovolje vaše potrebe za hlađenjem. U zavisnosti od potreba za grijanjem, geotermalna toplotna pumpa će snabdjeti 80-100 % vaše planirane količine toplote. Ukoliko odredite veličinu toplotne pumpe da obavlja cjelokupno grijanje, to može dovesti do neznatno nižih troškova grijanja, ali ta ušteda ne može nadoknaditi dodatne troškove veće jedinice (uređaja) toplotne pumpe. Prevelika jedinica (uređaj) takode može uzrokovati probleme sa nedostatkom vlažnosti u načinu hlađenja, što može dovesti do smanjenja ljetnjeg komfora.

linija