Kompletna referens lista

 

 

1. Hidrogeologija

 • Istraživanje, projektovanje i izrada bunara za vodosnabdjevanje Dubokog potoka kod Srebrenika, 1991. – Investitor Opština Srebrenik
 • Istraživanje, projektovanje i izrada bunara za vodosnabdjevanje MZ Šibovac kod Gradačca, 1991. - Investitor Opština Gradačac
 • Istraživanje, projektovanje i izrada bunara za vodosnabdjevanje fabrike Umel u Tojšicima kod Tuzle, 1991. - Investitor "Umel" Tojšići - Kalesija
 • Istraživanje, projektovanje i izrada 3 arteska bunara u Brčkom, 1991.
 • Istraživanje arteske izdani u krugu fabrike Bimex u Brčkom, 1992. - Investitor "Bimex" Brčko
 • Istraživanje, projektovanje, izrada i testiranje istražne bušotine za vodosnabdjevanje MZ Rahić kod Brčkog, 1992. - Investitor Brčko Distrikt
 • Revitalizacija bunara za fabriku stočne hrane i klanicu Živinoprodukt iz Vranja, 1997. - Investitor "Živinoprodukt" Vranje (Srbija)
 • Projektovanje i izrada bunara za osnovnu školu u Ročeviću kod Zvornika, 1998. - Investitor Opština Zvornik
 • Fizičko-hemijska regeneracija bunara vodovoda Šamac, 1998. - Investitor Opština Šamac
 • Fizičko-hemijska regeneracija bunara vodovoda Bratunac, 1998. - Investitor Opština Bratunac
 • Projektovanje i izrada bunara za carinarnicu u Šepku, 1999.
 • Hidrogeološka istraživanja i izrada tri bunara za vodosnabdjevanje Kobaša, 1999. - Investitor Opština Srbac
 • Fizičko-hemijska regeneracija bunara vodovoda Gradiška, 1999. - Investitor Opština Gradiška
 • Fizičko-hemijska regeneracija bunara vodovoda Šepak kod Zvornika, 1999. - Investitor Opština Zvornik
 • Izgradnja vodovodnih sistema (bunari, rezervoari, cjevovodi i ost.) za Petkovce, Klisu, Boškovice, Ulice i Šetice kod Zvornika, 1999. - Investitor Opština Zvornik
 • Fizičko-hemijska regeneracija bunara vodovoda Brezovo Polje, 1999. - Investitor Brčko Distrikt
 • Fizičko-hemijska regeneracija bunara vodovoda Mali Zvornik, 2000. - Investitor Opština M. Zvornik (Srbija)
 • Fizičko-hemijska regeneracija bunara vodovoda vodovoda V. Gradište, 2000. - Investitor Opština V. Gradište (Srbija)
 • Fizičko-hemijska regeneracija bunara vodovoda Doboj-istok, 2001. - Investitor Opština Doboj-istok
 • Fizičko-hemijska regeneracija bunara vodovoda pekare u Stanarima kod Doboja, 2001.
 • Izrada tri bunara za vodosnabdjevanje Prnjavora, 2001. - Investitor Opština Prnjavor
 • Izrada bunara za vodosnabdjevanje Sokoca, 2001. - Investitor Opština Sokolac
 • Izrada tri bunara za vodosnabdjevanje Drinića, 2002. - Investitor Opština Drinić
 • Fizičko-hemijska regeneracija bunara vodovoda Doboj, 2002. - Investitor Opština Doboj
 • Izrada dva bunara za vodosnabdjevanje Dervente, 2002. - Investitor Opština Derventa
 • Hidrogeološka istraživanja za vodosnabdjevanje Prijedora, 2002 i 2003. - Investitor Opština Prijedor
 • Hidrogeološka istraživanja za vodosnabdjevanje Kaknja, 2003. - Investitor Opština Kakanj
 • Izrada bunara za vodosnabdjevanje Bosanskog Šamca, 2004. - Investitor Opština Šamac
 • Hidrogeološka istraživanja i izrada dva bunara za vodosnabdjevanje Kozluka kod Zvornika, 2004. - Investitor Opština Zvornik
 • Hidrogeološka istraživanja lokacije sanitarne deponije za namjensko korištenje u Bosanskom Šamcu, 2004. - Investitor Opština Šamac
 • Hidrogeološka istraživanja lokacije groblja za namjensko korištenje u Bosanskom Šamcu, 2004. - Investitor Opština Šamac
 • Hidrogeološka istraživanja lokacije naselja "Ade" u Banja Luci, 2004. - Investitor Opština Banja Luka
 • Izrada bunara za vodosnabdjevanje vodovoda Bosanskog Broda, 2005. - Investitor Opština Bosanski Brod
 • Hidrogeološka istraživanja i izrada dva bunara za vodosnabdjevanje Zvornika, 2005. - Investitor Opština Zvornik
 • Hidrogeološka istraživanja i izrada dva bunara za vodosnabdjevanje fabrike keksa Mira u Prijedoru, 2005. - Investitor "Mira" ad Prijedor
 • Hidrogeološka i geofizička istraživanja za fabriku mineralne vode Vitinka Kozluk, 2003, 2004. i 2005. - Investitor "Vitinka" ad Kozluk - Zvornik
 • Bušenje bunara mineralne vode za fabriku Vitinka Kozluk 2003.g. i hidrogeoloških istraživanja u toku 2005., 2003-2005. - Investitor "Vitinka" ad Kozluk - Zvornik
 • Priprema dokumentacije za koncesiju na istraživanje/eksploataciju podzemne vode za ležišta vode za vodonsabdjevanja fabrike keksa “Mira“ u Prijedoru, 2005. - Investitor "Mira" ad Prijedor
 • Priprema dokumentacije za koncesiju na istraživanje/eksploataciju podzemne vode za ležišta mineralne vode Kiseljak kod Zvornika za TC Majevica, 2005.
 • Izrada Programa zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće "Prijedorčanka"vodovoda Prijedor, 2005. - Investitor Opština Prijedor
 • Izrada Programa zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće vodovoda Drinić, 2005. - Investitor Opština Petrovac - Drinić
 • Izrada Programa zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće "Rastoka" vodovoda Ribnik, 2005. - Investitor Opština Ribnik
 • Izrada Programa zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće fabrike mineralne vode "Vitinka" kod Zvornika, 2005. - Investitor "Vitinka" ad Kozluk - Zvornik
 • Hidrogeološka istraživanja lokacije "Rakovačke bare" kod Banja Luke, 2006. - Investitor Opština Banja Luka
 • Izrada bunara za vodosnabdjevanje i grijanje toplotnim pumpama, preduzeća Konel u Banja Luci, 2006. - Investitor "Konel" Banja Luka
 • Hidrogeološka istraživanja i izrada bunara za potrebe izrade idejnog projekta Termoelektrane Stanari, 2006. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Hidrogeološka istraživanja na izvorištu Prijedorčanka za vodosnabdjevanje Prijedora, 2006. - Investitor Opština Prijedor
 • Projekti detaljnih istraživanja i preliminarni izvještaji o geološkoj građi i hidrogeološkim i inženjersko-geološkim osobinama lokacija minihidroelektrana na rijeci Bistrici i jedne hidroelektrane na rijeci Janjini, 2006.g. - Investitor AD "Elektrodistribucija" Pale
 • Izrada bunara za vodosnabdjevanje i 8 upojnih bunara za trgovinski centar "TROPIC" u Bijeljini, 2006. - Investitor TC "Tropic" Bijeljina
 • Izrada bunara na izvorištu Prijedorčanka za vodosnabdjevanje Prijedora, 2007. - Investitor Opština Prijedor
 • Regeneracija 4 bunara gradskog vodovoda Prijedor, 2007. - Investitor Opština Prijedor
 • Projekat detaljnih hidrogeloških istraživanja ležišta pitke i industrijske vode Dragalovci za potrebe TE Stanari, 2007. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi termomineralne vode ležišta Banja Vrućica sa stanjem 31.07.2007. 2007. - Investitor ZTC "Banja Vrućica" ad Teslić
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja područja Drinića, radi obezbjeđenja dodatnih količina vode za vodosnabdjevanje, 2007. - Investitor Opština Bosanski Petrovac, Drinić
 • Elaborat o rezervama i kvalitetu pitke i industrijske vode ležišta Dragalovci kod Stanara, opština Doboj sa stanjem 31.07.2007. 2007. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat o rezervama i kvalitetu pitke vode ležišta „Međeđa“ kod Draksenića, opština Kozarska Dubica sa stanjem 31.07.2007. 2007. - Investitor "HPK - Hemijska prerada kukuruza" ad Draksenić - Investitor Kozarska Dubica
 • Projekat novog bunara na crpilištu Bjelovac, radi obezbjeđenja dodatnih količina vode za vodosnabdjevanje Bratunca, 2007. - Investitor Opština Bratunac
 • Program sanitarne zaštite izvorišta „Međeđa“, opština Kozarska Dubica, 2007. – Investitor "HPK - Hemijska prerada kukuruza" ad Draksenić Kozarska Dubica
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja ležišta vode „Međeđa“ kod Draksenića, opština Kozarska Dubica, 2007. - Investitor "HPK - Hemijska prerada kukuruza" ad Draksenić Kozarska Dubica
 • Studija ekonomske opravdanosti za dobijanje koncesije na istraživanje i eksploataciju pitke i industrijske vode sa izvorišta „Međeđa“, opština Kozarska Dubica, 2007. - Investitor Opština Kozarska Dubica
 • Projekat dodatnih detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokacijama Tukovi, Rapića polje i Prijedorčanka radi obezbjeđenja nedostajućih količina vode za vodosnabdjevanje Prijedora, 2007. - Investitor "Vodovod" ad Prijedor
 • Tehnički izvještaj o izvedenoj regeneraciji bunara na crpilištu Mataruško polje u Prijedoru, 2007. - Investitor Opština Prijedor
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja ležišta pitke vode izvorišta Kaluđerica opština Petrovo, 2007. - Investitor "Vita-L" doo Petrovo
 • Studija ekonomske opravdanosti samoinicijativnog zahtjeva za dobijanje koncesije na istraživanje i eksploataciju pitke malomineralizovane vode sa izvorišta Kaluđerica opština Petrovo, 2007. - Investitor "Vita-L" doo Petrovo
 • Elaborat o izvršenoj dodatnoj razradi i testiranju bunara B-3 na lokaciji Prijedorčanka za potrebe vodosnabdjevanja Prijedora, 2007. - Investitor AD "Vodovod i kanalizacija " Prijedor
 • Izveštaj o izvršenom bušenju, razradi i testiranju bunara B-1 i B-2 Petraković, Kozarska Dubica, 2007. - Investitor Dragan Petraković Kozarska Dubica
 • Program hidrogeoloških, geofizičkih, inženjersko-geoloških i geomehaničkih istraživanja lokacije buduće podzemne saobraćajnice u Banja Luci, 2007. - Investitor "Zavod za izgradnju grada" Banja Luka
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja područja opštine Vukosavlje, radi obezbjeđenja dodatnih količina vode za vodosnabdjevanje, 2007. - Investitor Opština Vukosavlje
 • Elaborat o izvedenom bunaru PS-1 u Ljubomiru, opština Trebinje, 2008. - Ministarstvo vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva Republike Srpske - Investitor Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata Banja Luka
 • Elaborat o izvedenom bunaru PS-2 u Ljubomiru, opština Trebinje, 2008. - Ministarstvo vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva Republike Srpske - Investitor Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata Banja Luka
 • Elaborat o izvedenim drenažnim bunarima EB za potrebe odvodnjavanja PK Buvač u rudniku Omarska u Omarskoj kod Prijedora, 2008. - Investitor "Mittal rudnici Prijedor" doo Prijedor
 • Elaborat o izvedenim pijezometrima PRT za potrebe monitoringa na PK Buvač u rudniku Omarska u Omarskoj kod Prijedora, 2008. - Investitor "Mittal rudnici Prijedor" doo Prijedor
 • Elaborat o izvedenim drenažnim bunarima Bu za potrebe odvodnjavanja PK Buvač u rudniku Omarska u Omarskoj kod Prijedora, 2008. - Investitor "Mittal rudnici Prijedor" doo Prijedor
 • Izveštaj o izvedenoj regeneraciji bunara Bu-11 za potrebe odvodnjavanja PK Buvač u rudniku Omarska u Omarskoj kod Prijedora, 2008. - Investitor "Mittal rudnici Prijedor" doo Prijedor
 • Izveštaj o izvedenoj regeneraciji bunara Bu-27 za potrebe odvodnjavanja PK Buvač u rudniku Omarska u Omarskoj kod Prijedora, 2008. - Investitor "Mittal rudnici Prijedor" doo Prijedor
 • Uprošćeni projekat izvođenja duboke hidrogeološke bušotine GD-2 na području „Slobomir“ , 2008. - Investitor Kompanija "Slobomir" ad Slobomir - Bijeljina
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja ležišta podzemne vode na području Banja Luke kod Doma penzionera, 2008. - Investitor "Dom penzionera u Banjoj Luci" Banja Luka
 • Elaborat o izvedenim hidrogeološkim istraživanjima na lokalitetu ’’Čukara“ kod Guče, 2008. - Investitor "Mineral Investments" doo Beograd
 • Elaborat o usklađenosti monitoringa podzemnih voda Republike Srpske sa zahtjevima koje nalaže direktiva o podzemnim vodama Evropske Unije, 2008. - Investitor Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode Republike Srpske
 • Elaborat o kvalitetu i rezervama pitke vode izvorišta „Tilava“ Opština Istočno Novo Sarajevo, 2008. - Investitor Opština Istočno Novo Sarajevo
 • Program sanitarne zaštite izvorišta „Tilava“, 2008. - Investitor Opština Istočno Novo Sarajevo
 • Projekat dopunskih detaljnih inženjersko-geoloških i hidrogeoloških istraživanja lokacije hidroelektrane „Ulog“ na Neretvi u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, 2009. - Investitor "Energy Financing Team" ag Switzerland
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokaciji turističkog centra "Kozila" kod Drinića, 2009. - Investitor "SBI INVEST" Beograd
 • Elaborat o izvedenim dopunskim hidrogeološkim istraživanjima na crpilištu “Komlenac“ kod Kozarske Dubice, 2009. - Investitor Opština Kozarska Dubica
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za obezbjeđenje dodatnih količina vode na crpilištu Komlenac, Kozarska Dubica, 2009. - Investitor Opština Kozarska Dubica
 • Projekat dopunskih detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdijevanja planirane TE „Stanari“, 2009. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdijevanja Lopara, 2009. - Investitor Opština Lopare
 • Program regeneracije bunara na crpilištu vodovoda Modriča, 2009. - Investitor AD "Vik - Modriča" Modriča
 • Program sanitarne zaštite izvorišta „Studenci“, Opština Teslić, 2009. - Investitor Opština Teslić
 • Program sanitarne zaštite izvorišta „Oko“, Opština Trebinje, 2009. - Investitor JP za komunalnu hidrotehniku "Vodovod" ad Trebinje
 • Projekat regeneracije bunara na crpilištu Rafinerije ulja Modriča, 2009. - Investitor "Rafinerija Modriča" ad Modriča
 • Gis baza podataka geoloških i hidrogeoloških karakteristika zona izvorišta za vodosnabdijevanje gradova i opštinskih centara na teritoriji Republike Srpske sa detaljnom analizom stanja njihove sanitarne zaštite, 2010. - Investitor "Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske" Banja Luka i DOO "IPIN" Bijeljina
 • Elaborat o izvođenju istražno-eksploatacionog geotermalnog bunara GD-2 na području „Slobomira“, Opština Bijeljina, 2010. - Investitor Kompanija "Slobomir" ad Slobomir - Bijeljina
 • Elaborat o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi termalne vode nalazišta „Slobomira“, Opština Bijeljina sa stanjem 31.07.2010.god., 2010. - Investitor Kompanija "Slobomir" ad Slobomir - Bijeljina
 • Elaborat o bušenju i testiranju bunara BS-1/10 za potrebe rudnika Stanari, 2010. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Dokumentacioni izvještaj izvedenih istraživanja na trasi cjevovoda od vodostana do mašinskog postrojenja za potrebe buduće HE Ulog, 2010. - Investitor EFT HE "Ulog"
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja sjevernog dijela Opštine Teslić radi obezbjeđenja vode za vodosnabdijevanje, 2010. - Investitor Opština Teslić
 • Projekat sanacije bunara B-1 i B-3 na crpilištu Komlenac, Kozarska Dubica, 2010. - Investitor Opština Kozarska Dubica
 • Idejni projekat izvođenja bunara za odvodnjavanje rudnog tijela P.K. „BUVAČ“ u Omarskoj kod Prijedora, 2011. - Investitor "Arcelor Mittal" doo Prijedor
 • Program sanitarne zaštite izvorišta mineralne vode „VELIKI (CRNI) GUBER“, Opština Srebrenica, 2011. - Investitor "Banja Guber" ad Srebrenica
 • Izvještaj o izvedenom hiperhlorisanju kopanog bunara u Dragaljevcu kod Bijeljine, 2011. - Investitor Glišo Gligorević selo Dragaljevac kod Bijeljine
 • Elaborat o izvedenim bunarima B-1 i B-2 za potrebe izvođenja sistema grijanja i hlađenja poslovnog prostora preduzeća „Telrad“ u Bijeljini, 2011. - Investitor "Telrad" doo Bijeljina
 • Program sanitarne zaštite izvorišta Bijelo Polje, opština Kotor Varoš, 2011. - Investitor Opština Kotor Varoš
 • Program prioritetnih aktivnosti na zaštiti, sanaciji i razvoju izvorišta termomineralne vode Banje Vrućica, 2011. - Investitor ZTC "Banja Vrućica" ad Teslić
 • Tehnički izvještaj o izvedenom bušenju i testiranju pijezometra P-1/11 za potrebe EFT Rudnik i termoelektrana Stanari, 2011. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Izvještaj o izvedenom bunaru B-1 Bingo u Doboju, 2011. - Investitor "Bingo" DOO Tuzla
 • Izvještaj o izvedenim upojnim bunarima UB-2, UB-3 i UB-4 Bingo u Doboju, 2011. - Investitor "Bingo" DOO Tuzla
 • Izvještaj o izvedenom snimanju bunara na graničnom prelazu „Rača“, 2011. - Investitor "Uprava za indirektno oporezivanje" Regionalni centar Tuzla
 • Izvještaj o izvedenom bunaru S-1 na placu Denjiz Jadranka u Stanarima, 2011. - Investitor Restoran "Sunce" Stanari
 • Program regeneracije bunara BS-12/85 kod nove upravne zgrade EFT Rudnik Stanari, 2011. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Izvještaj o izvedenim bunarima B-1 i B-2 za poslovni objekat Bingo u Bijeljini, 2011. - Investitor "Bingo" DOO Tuzla
 • Izvještaj o izvedenim upojnim bunarima UB-1, UB-2, UB-3 i UB-4 za poslovni objekat Bingo u Bijeljini, 2012.g. - Investitor "Bingo" DOO Tuzla
 • Izvještaj o obavljenom snimanju stanja bunara BS-5/73 i BS-6/78 koji su nekada korišćeni za potrebe odvodnjavanja PK ’’Raškovac’’, Rudnik Stanari, 2011.g. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Program zona sanitarne zaštite za geotermalni bunar GD-2 u Slobomiru kod Bijeljine, 2012.g. - Investitor Kompanija "Slobomir" ad Slobomir - Bijeljina
 • Program sanitarne zaštite izvorišta "Komlenac" opština Kozarska Dubica, 2012.g. - Investitor Opština Kozarska Dubica
 • Studija ekonomske opravdanosti samoinicijativne ponude za koncesiju za izgradnju i korišćenje HE "Mrsovo", Opština Rudo, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Trading" Banja Luka
 • Elaborat o izvedenom bušenju i testiranju pijezometra P-2/12 za potrebe EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari, 2012. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Izvještaj o izvedenom bunaru PB - 5 "Sisecam Soda Lukavac" u Lukavcu, 2012. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Izvještaj o izvedenom bunaru PB - 6 "Sisecam Soda Lukavac" u Lukavcu, 2012. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Izvještaj o izvedenim plitkim bunarima PB – 11, PB-12, PB-14, PB-15, PB-19, NB, UB-23 "Sisecam Soda Lukavac" u Lukavcu, 2012. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Elaborat o izvedenom bušenju i testiranju pijezometra PBS-1/12 u krugu fabrike "Sisecam Soda Lukavac" u Lukavcu, 2012. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Izvještaj o obavljenom snimanju stanja bunara B-1, B-2, B-3 i B-4 u krugu fabrike "SISECAM SODA LUKAVAC" u Lukavcu, 2012. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Elaborat o izvedenim bunarima BRK-1 I BRK-2 za poslovni objekat RK "POBJEDA" u Bijeljini, 2012., 2012. - Investitor RK "Pobjeda" ad Bijeljina
 • Studija vodosnabdjevanja TE Ugljevik III, 2013. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Program sanitarne zaštite izvorišta "Komlenac" opština Kozarska Dubica, 2012. - Investitor Opština Kozarska Dubica
 • Elaborat o izvedenim bunarima B-1 i B-2 za potrebe izvođenja sistema grijanja i hlađenja poslovnog prostora preduzeća „Telrad“ u Bijeljini, 2012. - Investitor "Telrad" doo Bijeljina
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji, proračunu rezervi i kvalitetu podzemne vode bunara IB-1/HG u Slobomiru kod Bijeljine, sa stanjem na dan 31.12.2012.g, 2012. - Investitor Kompanija "Slobomir" ad Slobomir - Bijeljina
 • Projekat izvođenja dubokih bunara tehničke vode za Sisecam Soda DOO u Lukavcu, 2012. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Projekat izvođenja plitkih bunara tehničke vode za Sisecam Soda DOO u Lukavcu, 2012. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi i kvalitetu termalne vode lokacije Slobomir, opština Bijeljina sa stanjem 31.12.2011., 2012. - Investitor Kompanija "Slobomir" ad Slobomir - Bijeljina
 • Projekat dopunskih detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe odvodnjavanja PK "Raškovac", EFT- Rudnik i termoelektrana Stanari, 2013.g.
 • Izvještaj o rezultatima dopunskih hidrogeoloških istraživanja na sjeveroistočnom dijelu ležišta uglja PK "Raškovac" u Stanarima, 2013. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Projekat izvođenja bunara za korišćenje geotermalne energije plitkih akvifera u cilju hlađenja vode iz tehnološkog procesa za potrebe fabrike "Sisecam Soda Lukavac" u Lukavcu, 2013. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Elaborat o izvedenim pijezometrima u okviru izrade programa sanitarne zaštite izvorišta "Grmić" u Bijeljini, 2013. - Investitor Opština Bijeljina
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi i kvalitetu podzemne vode u granicama eksploatacionog polja Dragalovci i Raškovac u Stanarima, Opština Doboj sa stanjem 30.06.2013., 2013. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Dokumentacioni izvještaj o izvedenim istražnim radovima na sjeveroistočnom dijelu ležišta uglja PK "Raškovac" u Stanarima., 2013. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja područja Islamovca kod Rahića, Distrikt Brčko, izvođenjem bušenog bunara, 2014. - Investitor Distrikt Brčko
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja područja Drinića, radi obezbjeđenja dodatnih količina vode za vodosnabdjevanje, 2014. - Investitor Opština Drinić
 • Elaborat o bušenju i testiranju bušenog bunara T-6 za potrebe vodosnabdjevanja doo ''Vitinka-eksploatacija'', Zvornik, 2014. - Investitor DOO "Vitinka-eksploatacija" Zvornik
 • Elaborat o bušenju i testiranju bunara B-2/14 i B-3/14 za potrebe odvodnjavanja EFT rudnik Stanari i rezervnog vodosnabdijevanja TE Stanari, 2014. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Izvještaj o snimanju i probnom crpljenju bunara BS-5/73, 2014. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu u Laktašima za potrebe povećanja kapaciteta izvorišta, 2014. - Investitor Opština Gradiška
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja općine Usora, 2014. - Investitor Opština Usora
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe korišćenja geotermalne energije pomoću toplotne pumpe, 2014. - Investitor Opština Bijeljina
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja područja Drinića, radi obezbjeđenja dodatnih količina vode za vodosnabdjevanje, 2014. - Investitor Opština Stanari
 • Izvještaj o izvršenoj fizičko-hemijskoj revitalizaciji bunara IB-1, B-2 i B-3 EFT Rudnik i TE Stanari, 2015. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat o bušenju i testiranju bunara BS-2/15 za potrebe odvodnjavanja EFT Rudnik Stanari i rezervnog vodosnabdijevanja TE Stanari, 2015. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Izvještaj o izvedenim snimanjima i čišćenju bunara GB-6 termalne vode sa CO2 na lokaciji "Tehnogas" u Kakmužu, opština Petrovo, 2015. - Investitor "Tehnogas" Petrovo
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe zahvatanja dodatnih količina podzemnih voda u izvorištu "Vrela" - Mionica, općina Gradačac, 2015. - Investitor Općina Gradačac
 • Elaborat o izvedenim istraživanjima na području Drinić, radi obezbjeđenja dodatnih količina vode za vodosnabdijevanje, DOO „IPIN“, Bijeljina 2015. - Investitor Opština Drinić
 • Program sanitarne zaštite izvorišta termomineralne vode Banje Vrućica kod Teslića, 2015. - Investitor ZTC "Banja Vrućica" ad Teslić
 • Elaborat o rezervama i kvalitetu nalazišta termomineralne vode Banje Vrućice kod Teslića, sa stanjem 31.12.2014., 2015. - Investitor ZTC "Banja Vrućica" ad Teslić
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja opštine Stanari, 2016. - Investitor Opština Stanari
 • Izvještaj o 3D matematičkom modelu izvorišta "Domažić" opština Gradačac, 2016. - Investitor Opština Gradačac
 • Elaborat o izvođenju dopunskih hidrogeoloških istraživanja izvorišta "Domažić" kod Gradačca, 2016. - Investitor Opština Gradačac
 • Elaborat o rezervama i kvalitetu podzemnih voda izvorišta "Domažić" kod Gradačca sa stanjem na dan 01.03.2016. godine, 2016. - Investitor Opština Gradačac
 • Izvještaj o izvršenoj fizičko-hemijskoj revitalizaciji i sanaciji bunara BU-1 u Dubokom Potoku, općina Usora, 2016. - Investitor Općina Usora
 • Elaborat o izvedenom pijezometru PB-8, Općina Usora, 2016. - Investitor Općina Usora
 • Elaborat o izvedenom stanju bunara BS-1 kod objekta Sloboprom u Lončarima, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016 - Investitor „SLOBOPROM“ DOO Lončari
 • Elaborat o izvedenim geotehničkim istražnim radovima za potrebe glavnog projekta navodnjavanja u Trebinjskom polju, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016 - Investitor ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o.
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja nalazišta termomineralne hiperalkalne vode Lješljani, Novi Grad, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016. - Banjsko-rekreativni centar „SLATINA-LJEŠLJANI“ d.o.o. Novi Grad
 • Elaborat o izvedenim radovima na proširenju kapaciteta u svrhu izvedbe integralnog sustava vodoopskrbne mreže općine Usora, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016. - Općina Usora
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemne termomineralne hiperalkalne vode nalazišta Lješljani, kod Novog Grada, sa stanjem 02.09.2016. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016. - Banjsko-rekreativni centar "SLATINA-LJEŠLJANI" d.o.o. Novi Grad
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procjene zaštite životne sredine za eksploataciju termomineralne hiperalkalne vode nalazišta Lješljani, Novi Grad, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016. - Banjsko-rekreativni centar "SLATINA-LJEŠLJANI" d.o.o. Novi Grad
 • Elaborat o izvedenoj I fazi detaljnih hidrogeoloških istraživanja nalazišta termomineralne hiperalkalne vode nalazišta Lješljani, Novi Grad, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016. - Banjsko-rekreativni centar "SLATINA-LJEŠLJANI" d.o.o. Novi Grad
 • Projekat monitoringa podzemnih voda sliva rijeke Drine na prostoru Republike Srpske, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016. - JU Vode Srpske
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemne vode nalazišta Dragalovci-Raškovac u Stanarima sa stanjem 30.03.2017., DOO „IPIN“ Bijeljina 2017. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja aluvijalno-terasnih sedimenata rijeke Jale u istočnom dijelu općine Lukavac, DOO „IPIN“ Bijeljina 2017. - Općina Lukavac
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdijevanja naselja Prokosovići kod Lukavca, DOO „IPIN“ Bijeljina 2017. - MZ Prokosovići - općina Lukavac
 • Projekat monitoringa podzemnih voda neposrednog sliva rijeke Save i sliva rijeke Ukrine na prostoru Republike Srpske, DOO „IPIN“ Bijeljina 2017. – JU "Vode Srpske" Bijeljina
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na parceli preduzeća „Nešković“ u Popovima kod Bijeljine, u cilju zahvatanja podzemne vode, DOO „IPIN“ Bijeljina 2017. - NEŠKOVIĆ DOO BIJELJINA
 • Program sanitarne zaštite izvorišta Ograđenica, Mudinovac i Viojla vodovoda Drinić, opština Petrovac, DOO „IPIN“ Bijeljina 2017. - Opština Petrovac, Drinić
 • Elaborat o izvedenom bunaru GM-3 na izvorištu „Vrelo“ MZ Mionica, općina Gradačac, DOO „IPIN“ Bijeljina 2017. - „Vodovod Vrelo” d.o.o. Mionica
 • Izvještaj o izvedenom snimanju bunaru B-2 u naselju Kostrč kod Orašja, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - Energo sistem d.o.o. Brčko
 • Program revitalizacije bunara B-1, B-2 i B-3 na crpilištu „Okanović“ kod Gradačca, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. – Općina Gradačac
 • Elaborat o snimanju i testiranju bunara B-7 JP „Vodovod i kanalizacija Srebrenik“ DD Srebrenik, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - JP „Vodovod i kanalizacija Srebrenik“ DD Srebrenik
 • Elaborat o izvedenoj fizičko-hemijskoj revitalizaciji i testiranju bunara B-7 JP „Vodovod i kanalizacija Srebrenik“ DD Srebrenik, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - JP „Vodovod i kanalizacija Srebrenik“ DD Srebrenik
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima i izvedenom stanju istražno-eksploatacionog bunara IEBN-1 u Popovima kod Bijeljine, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - „NN Holding“ Bijeljina
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi i kvalitetu podzemne vode na parceli k.č. 1694 u Popovima kod Bijeljine sa stanjem 28.02.2018. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - „NN Holding“ Bijeljina
 • Program sanitarne zaštite izvorišta podzemne vode bunara IEBN-1 na parceli k.č. 1694 u Popovima kod Bijeljine, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - „NN Holding“ Bijeljina
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja izvođenjem arteskog bunara u općini „Domaljevac-Šamac“, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - UNDP BiH
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procjene zaštite životne sredine za eksploataciju podzemne vode na parceli preduzeća „NN Holding“ u Popovima kod Bijeljine, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - „NN Holding“ Bijeljina
 • Elaborat o izvedenoj prvoj fazi detaljnih hidrogeoloških istraživanja opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - Opština Stanari
 • Projekat dopunskih detaljnih hidrogeoloških istraživanja opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - Opština Stanari
 • Elaborat o izvedenom stanju bunara DŠ-1 u općini Domaljevac-Šamac, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - Općina Domaljevac - Šamac
 • Elaborat o izvođenju pijezometara za potrebe uspostave monitoringa podzemnih voda na prostoru FBiH, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo
 • Projekat monitoringa podzemnih voda sliva rijeke Bosne na prostoru Republike Srpske, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - JU "Vode Srpske" Bijeljina
 • Program revitalizacije bunara B-1 na crpilištu „Laktaši“, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - Opština Laktaši
 • Izvještaj o izvršenoj fizičko-hemijskoj revitalizaciji bunara B-1 na crpilištu „Laktaši“, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - Opština Laktaši
 • Studija unapređenja upravljanja izvorištem „Grmić“, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - AD „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina
 • Elaborat analize režima i bilansa podzemnih voda PK “Gacko”, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - ZP "RiTE Gacko" a.d. Gacko
 • Elaborat o stanju bunara i program fizičko-hemijske revitalizacije eksploatacionih bunara na vodocrpilištu Plazulje kod Brčkog, DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - JP „Komunalno Brčko“ dd Brčko distrikt BiH
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - Opština Stanari
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji, proračunu rezervi i kvalitetu podzemne vode nalazišta opštine Stanari sa stanjem 31.12.2018., DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - Opština Stanari
 • Program sanitarne zaštite izvorišta podzemne vode opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - Opština Stanari
 • Elaborat o izvedenoj fizičko-hemijskoj revitalizaciji i testiranju bunara B-6 JP Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“ dd Srebrenik, DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - JP Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“ dd Srebrenik
 • Elaborat o izvedenim hidrogeološkim istraživanjima na ležištu uglja Ostružnja, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina 2019. - EFT Stanari
 • Izvještaj o izvedenim bušotinama-pijezometrima na lokaciji poslovne zone „Incel“ u Banja Luci, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. - JU „Vode Srpske“ Bijeljina
 • Elaborat o izvedenom istražno-eksploatacionom bunaru IEBST-1 u Tomašici, grad Prijedor, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. - Grad Prijedor
 • Elaborat o izvedenom bunaru EB-4/2 na crpilištu „Sprečko polje“ za potrebe vodosnabdijevanja grada Tuzle, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. Tuzla
 • Elaborat o izvedenom bunaru EB-6/2 na crpilištu „Sprečko polje“ za potrebe vodosnabdijevanja grada Tuzle, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. Tuzla
 • Elaborat o izvedenom bunaru EB-8 na crpilištu „Sprečko polje“ za potrebe vodosnabdijevanja grada Tuzle, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. Tuzla
 • Elaborat o izvedenom bunaru EB-9 na crpilištu „Sprečko polje“ za potrebe vodosnabdijevanja grada Tuzle, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. Tuzla
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji, proračunu rezervi i kvalitetu podzemnih voda crpilišta „Sprečko polje“ sa stanjem na dan 10.10.2019. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. Tuzla
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokalitetu Donji Zovik, općina Hadžići, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Komumalac“ d.o.o. Hadžići
 • Elaborat o izvedenoj prvoj fazi detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokaciji Donji Zovik, općina Hadžići, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na lokaciji Donji Zovik, općina Hadžići, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja Stanarskog ugljenog basena, istočnog dijela ležišta PK „Raškovac“ – kopa 3 sa ciljem utvrđivanja mogućnosti predodvodnjavanja kopa 3, DOO „IPIN“ Bijeljina 2020. - EFT Stanari
 • Izvještaj o izvedenim istražnim radovima i proračunu optimalnog kapaciteta na bunaru termomineralne vode PEB-4 „Terme“ DOO Gračanica, DOO „IPIN“ Bijeljina 2020. - “Terme” DOO Gračanica
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja stanarskog ugljenog basena, istočnog dijela ležišta PK „Raškovac“ – Kopa 3 sa ciljem utvrđivanja mogućnosti predodvodnjavanja Kopa 3, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na području Ledenica u svrhu revitalizacije izvorišta vodovoda Gradačac, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Gradačac
 • Ispitivanje funkcionalnosti bunara B-3 na izvorištu Okanovići, općina Gradačac i mogućnost korišćenja bunara u toku 2020. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Gradačac
 • Elaborat o izvedenim hidrogeološkim istraživanjima na ležištu uglja P.K. Ostružnja, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na parceli 331/4 u naselju Vinska, opština Brod, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Privatno lice
 • Elaborat o izvedenom stanju pijezometra P-1 u naselju Vinska, opština Brod, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Privatno lice
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe Weltplast d.o.o. na lokalitetu Rastovača, Posušje, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - Weltplast d.o.o.
 • Elaborat o izvršenoj fizičko-hemijskoj revitalizaciji bunara BS-2/15 i B-3/14 i fizičkoj revitalizaciji bunara B-2/07 EFT Rudnika i TE Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat o izvođenju pijezometara za potrebe nastavka uspostave monitoringa podzemnih voda na prostoru FBiH, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save
 • Elaborat o I fazi detaljnih hidrogeoloških istraživanja stanarskog ugljenog basena, istočnog dijela ležišta PK „Raškovac“ – Kopa 3 sa ciljem utvrđivanja mogućnosti predodvodnjavanja Kopa 3 – istraživačka godina 2020., DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na lokalitetu Alići kod Kozarca, grad Prijedor, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – „Vodovod“ AD Prijedor
 • Program aktivnosti detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na području opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Stanari
 • Projekat hidrogeoloških istraživanja termalnih voda na području Ilidže za potrebe daljinskog grijanja KJKP „Toplane-Sarajevo“ DOO Sarajevo, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - KJKP „Toplane-Sarajevo“ DOO Sarajevo
 • Elaborat o izvedenom bunaru IBR-1 u Ražljevu, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Privatno lice
 • Izvještaj o stanju bušotine IB-2 Termalne Rivijere na području Ilidže, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – Termalna Rivijera DOO Sarajevo
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na parceli kč 979/1 k.o. Ilidža u cilju izrade zamjenskog istražno-eksploatacionog bunara IB-2A termomineralne vode, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – Termalna Rivijera DOO Sarajevo
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na području parcele KJKP „Rad“ Sarajevo i bunara tehničke vode „Stari Grad“, za potrebe obezbjeđenja vode za tehničke potrebe, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – KJKP „Rad“ DOO Sarajevo
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na lokaciji vodotoka Lončarica, Gornji Vijačani, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – Opština Prnjavor
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na KČ 2205/1 K.O. Romanovci, opština Gradiška, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – Privatno lice
 • Projekat monitoringa podzemnih voda sliva rijeke Vrbas na prostoru Republike Srpske, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. - JU "Vode Srpske" Bijeljina
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima u cilju izrade zamjenskog bunara za rezervno vodosnabdijevanje TE „Stanari“, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – EFT „Rudnik i TE Stanari“ Stanari
 • Elaborat o stanju bunara servisne vode „Stari Grad“ u vlasništvu KJKP „Rad“ DOO u Sarajevu, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – KJKP „Rad“ DOO Sarajevo
 • Elaborat o izvedenom snimanju, fizičko-hemijskoj revitalizaciji i step-testu bunara „Stari Grad“ u Sarajevu, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021. – KJKP „Rad“ DOO Sarajevo
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na parceli KČ 532/24, KO Kotor Varoš u vlasništvu TO „Sportek“ DOO, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Elaborat o izvedenoj bušotini BS-1 na parceli KČ 532/24, KO Kotor Varoš u vlasništvu TO „Sportek“, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na parceli KČ 3927/1 KO Novo Sarajevo u vlasništvu KJKP „Rad“ DOO u Sarajevu, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemne vode nalazišta Viojla (bunar OB-3) u Driniću sa stanjem 31.12.2020. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Program sanitarne zaštite izvorišta Viojla (bunar OB-3) vodovoda Drinić, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Aneks projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokalitetu Donji Zovik, općina Hadžići, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemne vode nalazišta Dragalovci-Raškovac u Stanarima sa stanjem na dan 10.10.2021. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Program sanitarne zaštite izvorišta podzemne vode bunara BS-3/21 EFT Rudnika i TE Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemne vode kod deponije „Bijelo more“ u Lukavcu za tehničke potrebe kompanije „Sisecam soda Lukavac“ DOO, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Aneks projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokaciji bunara BOS-1 u opštini Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2021.
 • Elaborat o izvedenim dopunskim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na lokaciji bunara BOS-1, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja u Tinji Donjoj, grad Srebrenik za potrebe vodosnabdijevanja, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o izvedenim dopunskim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima bunara BGD-11 rudnika „Mramor“ za potrebe vodosnabdijevanja rubnih naselja grada Srebrenik i Tuzle, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemne vode crpilišta bunara BGD-11 sa stanjem na dan 15.4.2022. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja izvođenjem likvidacije postojeće bušotine mineralne vode KŽN-1/2015, geofizičkih ispitivanja lokacije i izvođenja novog istražno-eksploatacionog bunara u Bistrici kod Žepča, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima za potrebe „Weltplast“ DOO na lokalitetu Rastovača, Posušje – druga faza, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Program sanitarne zaštite izvorišta vodovoda opštine Jezero – nalazište podzemne vode Đol, izvor Zelenac, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o izvedenom snimanju bunara B-17 na izvorištu Grmić, Bijeljina, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima na lokaciji Donji Zovik, općina Hadžići po aneksu projekta, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemne vode crpilišta Donji Zovik, Hadžići sa stanjem na dan 15.8.2022. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Izvještaj o izvođenju pijezometara za potrebe uspostave monitoringa podzemnih voda u akviferima međuzrnske poroznosti pod pritiskom na prostoru FBiH, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Izvještaj o izvedenom snimanju i stanju bunara u krugu mlina „Pavlović“ u Gornjem Crnjelovu sa prijedlogom mijera za saniranje oštećenja, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima u Tinji Donjoj, grad Srebrenik za potrebe vodosnabdijevanja, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim istraživanjima kod deponije „Bijelo more“ u Lukavcu za potrebe tehničke vode kompanije „Sisecam soda Lukavac“ DOO, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Izvještaj o izvedenom snimanju bunara BGD-8A rudnika uglja „Kreka“ DOO iz Tuzle, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Aneks projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat analize režima i bilansa podzemnih voda PK"Gacko", DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja u području izvorišta Janjari, opština Ugljevik, radi definisanja uslova zaštite izvorišta, DOO "IPIN" Bijeljina, 2023.

2. Inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja

 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za most preko rijeke Brke u Brčkom, 1990. - Investitor Brčko Distrikt
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeni objekat na odložnoj masi u Ugljeviku, 1991.
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat u M. Zvorniku, 1991. - Investitor DP "Građevinar" M. Zvornik (Srbija)
 • Geomehaničko ispitivanje tla za stambene objekte pored TS u Malom Zvorniku, 1991. - Investitor DP "Ravnaja" M. Zvornik (Srbija)
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za separaciju pijeska u Culinama, 1991.
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za fabriku "Staklomont" u Tinji, 1991. - Investitor "Staklomont" Tinja - Srebrenik
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat "HAK" u Tuzli, 1992. - Investitor "HAK" Tuzla
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za objekat medicinskog fakulteta u Tuzli, 1992. - Investitor Opština Tuzla
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za most u Milićima, 1992. - Investitor Opština Milići
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeni objekat DP "Ravnaja" u M. Zvorniku, 1995. - Investitor DP "Ravnaja" M. Zvornik
 • Elaborat geomehaničko ispitivanje tla za stambeno poslovni objekat PO+P+4+PK u Malom Zvorniku, 1996. - Investitor DP "Ravnaja" M. Zvornik
 • Elaborat geomehaničko ispitivanje tla na kč. br. 1101, 840, 841/1, i 842/2 u ulici Vuka Karadžića Mali Zvornik za potrebe gradnje potpornog zida i magacinskog prostora, 1996. - Investitor DP "Ravnaja" M. Zvornik
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za magacinski prostor za DP "Ravnaju" u M. Zvorniku, 1996. - Investitor DP "Ravnaja" M. Zvornik
 • Elaborat geomehaničko ispitivanje tla za objekat kulturno poslovni centar Popovi u Popovima kod Bijeljine, 1997. - Investitor "Semberijaprojekt" Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za osnovnu školu i sportsku dvoranu Osnovne škole "Sveti Sava" u Bijeljini, 1998. - Investitor Opština Bijeljina
 • Elaborat geomehaničko ispitivanje tla za stambeno poslovni objekat vlasnika Radojkovic Dragan Pale, 1998. - Investitor Dragan Radojković Pale
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat za Slobomir kod Bijeljine, 1999. - Investitor Kompanija "Slobomir" ad Slobomir - Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za carinski terminal carinarnice Brčko, 1999. - Investitor JP "Zavod za izgradnju grada" Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za kotlovnicu u krugu Osnovne škole "Đuro Pucar Stari" u Brčkom, 1999. - Investitor PP "Elnis Panić" Brčko
 • Elaborat geomehaničko ispitivanje tla za gradnju potpornog zida u individualno stambenom bloku Busuladžića Zrmljište Brčko, 1999. - Investitor JP "Zavod za izgradnju grada" Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za klizište u Jahićima kod Zvornika, 1999. - Investitor Opština Zvornik
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za plato parkinga na terminalu graničnog prelaza "Brčko Most" Brčko, 1999. - Investitor JP "Zavod za izgradnju grada" Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla na putu Kozluk - Jusići na stacionaži KM3+700 - KM3+720 Zvornik, 1999. - Investitor "Parsons Delaware"
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za objekat pivare u Tunjicama Banja Luka, 2000. - Investitor "Barcom" doo Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambenoposlovnu zgradu "Izokomerc" Bratunac, 2000. - Investitor Sekretarijat za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Bratunac
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambenu boračku zgradu u Bratuncu, 2000. - Investitor Sekretarijat za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Bratunac
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambenu poslovnu zgradu "Ingrap Javor" Bratunac, 2000. - Investitor "Ingrap Javor" Bratunac
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambenu zgradu ODVP "Drina" južno od kino sale Zvornik, 2000. - Investitor ODVP "Drina" Zvornik
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovnu zgradu Elektrodistribucije Zvornik, 2000. - Investitor "Elektrodistribucija" Zvornik
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovnu zgradu TV u Zvorniku, 2000. - Investitor "Gradnja Promex" Zvornik
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambenu zgradu u Ulici "Filipa Kljajića" zvana Željeznička zgrada u Zvorniku, 2000. - Investitor DP "Feršped" Zvornik
 • Elaborat geomehaničkih istraživanja tla za stambenu zgradu Radnička br. 32 Zvornik, 2000. - Investitor PP "Pemi" Zvornik
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeni zgradu u Ul. Kozaračka 14 - Banja Luka, 2001. - Investitor "IG - Institut za građevinarstvo" Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za nadvožnjak Paralele Banja Luka, 2001. - Investitor "Integral" Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za most u Islamovcu Brčko, 2001. - Investitor "Inženjering" Brčko
 • Elaborat geomehaničkih istraživanja tla za most u Lipovcu Brčko, 2001. - Investitor UNDP Bosna i Hercegovina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovnu zgradu u Ulici Jovana Cvijića Šamac, 2001. - Investitor GPP "Obnova" Šamac
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za industrijski objekat Sokolac, 2001. - Investitor "Termag" Sokolac
 • Elaborat geomehaničkih istraživanja tla za stambeno poslovnu zgradu Sokolac, 2001. - Investitor "Termag" Sokolac
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovnu zgradu P+P+4 u B Bloku Zvornik, 2001. - Investitor "Gradnja Promex" Zvornik
 • Elaborat geomehaničkih istraživanja tla za stambeno poslovnu zgradu Drina Zvornik, 2001. - Investitor MP " 19. decembar" Zvornik
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za distributivni rezervoar u Šibovskoj kod Prnjavora, 2002. - Investitor "Hidrokop" Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za skladište konditorskih proizvoda sa upravnim objektom na kč. br. 362/1 Banja Luka, 2002. - Investitor "Darta trgovina" Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat na kč. br. 795 KO Banja Luka V-9, 2002. - Investitor MUP Republike Srpske
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat "Ekvator" garaže na kč. br. 4394, 4424, 4397 i 4393/2 u Banja Luci, 2002. - Investitor "Ekvator" doo Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeni objekat na Petrićevcu - Banja Luka, 2002. - Investitor "Elektrokrajina" Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za postojeći kolektivni stambeni objekat na kč. br. 2499-5 KO Bijeljina 2, 2002. - Investitor Ministarstvo odbrane Republike Srpske
 • Elaborat geotehničkih istraživanja klizišta na putu Trnjaci - Slijepčevići Bijeljina, 2002. - Investitor "Institut za puteve" Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za "Polis - poslovno stambeni centar" na kč. 2454 KO Brčko 1, 2002. - Investitor Porodica Bažar Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za benzinsku pumpu na kč. br. 683/2 KO Brezovo polje Brčko, 2002. - Investitor Branko Despotović Bijeljina
 • Elaborat o istraživanju aktivnog klizišta u Palanki kod Brčkog: stanje, stepen ugroženosti, prognoza daljeg napredovanja i mjere sanacije, 2002. - Investitor Brčko Distrikt
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za objekat Arhiva u Brčkom, 2002. - Investitor ODP "Projekt" Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat - hale za proizvodnju biljnih masti i ulja na kč. 1480/9 Brčko 2 u Brčkom, 2002. - Investitor Sreten Bogičević Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja klizišta na putu Maoča - Rašljani u Rašljanima kod Brčkog, 2002. - Investitor "Institut za puteve" Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat u stambenom naselju Bijeljinski Put na kč. br. 2085, 2086 (972/78) Brčko, 2002. - Investitor "Inženjering" Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla na kč. br. 817 (311/2), 818/1 (311/3) i 812/2 (311/6) KO Ogorice Brčko, 2002. - Investitor Nebojša i Radoslav Bogičević Brčko
 • Glavni projekat sanacije aktivnog klizišta u Palanki Brčko, 2002. - Investitor Brčko Distrikt
 • Elaborat preliminarnih geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja aktivnog klizišta Sutica Rašljani Brčko, 2002. - Investitor Brčko Distrikt
 • Idejni projekat sanacije klizišta u zaseoku Sutica Rasljani Brčko, 2002. - Investitor Brčko Distrikt
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovno stambeni objekat na kč. br. 669, 670 i 661, Brod, 2002. - Investitor Trivo Pivaš Srpski Brod
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za most na putu Derventski Lug, Kuljanovci, Pjevalovci Derventa, 2002. - Investitor ODP "Projekt" Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za PS "Svetinja" i R "Svetinja" Kostajnica, 2002. - Investitor "Zavod za vodoprivredu" Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih istraživanja tla za sportsku dvoranu na kč. br. 1176 i 1175 u Donjim Žabarima - Orašje, 2002. - Investitor Opština Srpsko Orašje
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za primarni rezervoar u Velikoj Ilovi Prnjavor, 2002. - Investitor "Hidrokop" Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za zvonik crkve velikomučenika Dimitrija Šamac, 2002. - Investitor SPC crkvena opština Šamac
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat u uglu Ulica Vuka Karadžića i Jovana Cvijića Šamac, 2002. - Investitor "Megamarket International" Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za hotel Energetik Ugljevik, 2002. - Investitor AD "Novi grad" Ugljevik
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla anex Osnovne škole "Aleksa Šantić" Ugljevik, 2002. - Investitor "AG" doo Ugljevik
 • Elaborat geomehaničkih istraživanja tla za dvoranu za treninge Ugljevik, 2002. - Investitor "AG" doo Ugljevik
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za kolsku vagu u krugu rudnika uglja Ugljevik, 2002. - Investitor "AG" doo Ugljevik
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeni objekat S-44 u Ulici Karađorđeva Zvornik, 2002. - Investitor "Gradnja Promex" Zvornik
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat u Kozarskoj ulici Banja Luka, 2003. - Investitor "Gradip" Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 2667 KO Banja Luka, 2003. - Investitor "Bital" Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat Alternativne televizije i multimedijalnog centra na kč. br. 1636/4 u Banja Luci, 2003. - Investitor "ATV" Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeni objekat na Starčevici na kč. br. 2228, 2229, 2242, 2243 i dijelova parcela 2233, 2230, 2190/1 u Banja Luci, 2003. - Investitor "Jovanić građevinski inženjering" Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovno servisni centar Transitter Brod, 2003. - Investitor "Transitter" Brod
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 531/1 i 531/2 KO Brod, 2003. - Investitor "Transitter" Brod
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za terminal tečnih goriva u Sijekovcu - Brod, 2003. - Investitor "Transitter" Brod
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za benzinsku pumpu i prateće objekte na lokaciji RIT, Brod, 2003. - Investitor Trivo Pivaš Brod
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za benzinsku pumpu Transittera u Sijekovcu - Brod, 2003. - Investitor "Transitter" Brod
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla bazena za kupanje banje "Laktaši" Laktaši, 2003. - Investitor "Banja Laktaši" Laktaši
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla pratećih objekata bazena za kupanje banje "Laktaši" Laktaši, 2003. - Investitor "Banja Laktaši" Laktaši
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat na kč. br. 98/6 KO Veliko Blaško, Laktaši, 2003. - Investitor Goran Kecman Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat na kč. br. 1841 i 1826-1 u Modriči, 2003. - Investitor "Mobili Inženjering" Modriča
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za koncertnu salu i rekonstrukciju Osnovne i Srednje muzičke škole na kč. br. 1031/1 Prijedor, 2003. - Investitor Osnovna i srednja muzička škola Prijedor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat Tržnica Prnjavor, 2003. - Investitor "Gradip" Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za skladište roba na kč. br. 1787/8 Prnjavor, 2003. - Investitor Miladin Stanić Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat "Metalke" Prnjavor, 2003. - Investitor "Metalka" doo Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 1659/1, 1659/10 i 1658/8 KO Prnjavor III zona, 2003. - Investitor Olgica Vrhovac Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 817 i dijelu kč. br. 816 Prnjavor, 2003. - Investitor Vojislav Puljić i Vitomir Delić Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat Objekat 2 Prnjavor, 2003. - Investitor "Gradip" Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na lokaciji "Prnjavor Ekspresa" Prnjavor, 2003. - Investitor CO "Dušanić" Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat SP-5 Prnjavor, 2003. - Investitor Drago Milutinović Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za skladište guma na dijelu kč. br. 1738 Prnjavor, 2003. - Investitor "Dion" Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za izložbeno magacinski prostor DOO "Saga" Prnjavor, 2003. - Investitor "Saga" doo Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla na kč. br. 546/1 PL 245 KO Šamac za potrebe nadogradnje stambeno poslovnog objekta u Šamcu, 2003. - Investitor SZR "Obnova" Kruškovo polje - Šamac
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za bazen za kupanje na kč. br. 748/3 i 747 KO Srbac, 2003. - Investitor Dragan Skrobonja Srbac
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat (dogradnja) na kč. 793/3 u Patkovači Bijaljina, 2004. - Investitor Đorđe Slavinjak Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za proizvodno poslovni objekat na kč. br. 2906 KO Dvorovi Bijeljina, 2004. - Investitor "Vita Medic" Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat kč. br. 1748/2 KO Bijeljina 1, 2004. - Investitor OJDP "Komunalac" Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat za proizvodnju kućnog rublja na kč. br. 270/1 KO Bijeljina Selo, 2004. - Investitor doo "Standard" Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za proizvodno poslovni objekat na kč. br. 1322/156, 1322/166 KO Bijeljina Selo, 2004. - Investitor Jovo Glišič i Teodor Jović Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za zgradu Osnovnog suda na kč. br. 3248 Bijeljina, 2004. - Investitor Osnovni sud Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 2759/1, 2759/2, 2759/3, 2760/1, 2760/2, 2761 u Ulici Gavrila Principa 73 Bijeljina, 2004. - Investitor Mihajlo Đukić i Nebojša Tomić Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za motel i kuglanu na kč. br. 380, 379/1, 379/3 Lončari Brčko, 2004. - Investitor Branko Makivić i Marko Ninić Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za gradski stadion u Brčkom, 2004. - Investitor "Inženjering" Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za auto radionicu uz objekat Srednje tehničke škole na kč. br. 1508/1 KO Brčko 1 stambeno naselje Kolobara, 2004. - Investitor "Gajtin" Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 53/41 Brčko, 2004. - Investitor Milevka i Dušan Ćirković
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat u krugu AD "Ratar" Prnjavor, 2004. - Investitor AD "Ratar" Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat "Kod Tase" Prnjavor, DOO Investitor „IPIN“ Bijeljina, 2004. - CO "Dušanić" Prnjavor
 • Inženjersko-geološka istraživanja lokacije sanitarne deponije za namjensko korištenje u Bosanskom Šamcu, 2004. - Investitor Opština Šamac
 • Inženjersko-geološka istraživanja lokacije groblja za namjensko korištenje u Bosanskom Šamcu, 2004. - Investitor Opština Šamac
 • Inženjersko-geološka istraživanja lokacije naselja "Ade" u Banja Luci, 2004. - Investitor Opština Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 5361 i 5362, Banja Luka, 2004. - Investitor "DTD Company" Doboj
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 1759 (8/328) i 1760 (8/7848) Brčko, 2004. - Investitor "Gajtin" Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat lamelu na kč. br. 2382 i 2383 KO Brčko 1, 2004. - Investitor "Hit" doo Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za tribine i prateće objekte sportsko rekreacionog centra "Majevica" u Brčkom, 2004. - Investitor Brčko Distrikt
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za dom kulture u Ulicima kod Brčkog kč. br. 455/2, 456/2, 456/4 Brčko, 2004. - Investitor "Gajtin" Brčko
 • Elaborat o izvedenim geofizičkim istraživanjima na području Bosanska Bijela - Brčko, 2004. - Investitor Brčko Distrikt
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat (proizvodna hala) na kč. br. 1373/1, Brod, 2004. - Investitor Dempston Packaging Limited
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za proizvodnu halu uz postojeći objekat fabrike specijalnih cijevi "UNIS" Derventa, 2004. - Investitor "UNIS" Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 68/1 KO Mala Bukovica - Doboj, 2004. - Investitor Vojo Petković Cernica - Doboj
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat "Građa AD Promet" Prnjavor, 2004. - Investitor CO "Dušanić" Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat "Stara Skladišta" kod bolnice Prnjavor, 2004. - Investitor CO "Dušanić" Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za Metaleks centar objekat B na kč. br. 1788/3 Prnjavor, 2004. - Investitor "Metaleks" Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za proizvodnu halu na kč. br. 1073/2 KO Šamac u krugu "Nove Forme" Šamac, 2004. - Investitor "Nova Forma" Šamac
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za sportsku dvoranu u krugu Osnovne škole u Crkvini Šamac, 2004. - Investitor Osnovna škola Crkvina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za fiskulturnu salu pored Osnovne škole u Ugljeviku, 2004. - Investitor "AG" doo Ugljevik
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat za dvije lamele na kč. br. 2271, 2172/1, 2173 i 2174 Ko Bijeljina 2, 2005. - Investitor "MDM Komerc" Dvorovi - Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 1054 (15/104) KO Brčko 1 stambeno naselje Centar, 2005. - Investitor Dušan Govedarica Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 888/1 KO Brčko 1 u Ulici Episkopa Nikolaja Velimirovića naselje Srpska Varoš, 2005. - Investitor Dubravka Forjan i Baltazar Stanković Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za višeporodični stambeno poslovni objekat na kč. br. 678 i 679 Ul. 1 maja Bijeljina, 2005. - Investitor Milica Gojković Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat na kč. br. 1027/1 KO Dvorovi Bijeljina, 2005. - Investitor Blažan Petrović Dvorovi - Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za dogradnju magacinsko skladišnog prostora sa garažama na kč. br. 266/2 i 266/3 Bijeljina, 2005. - Investitor "Perun" doo Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za izgradnju privremenog montažnog objekta - stovarišta građevinskog materijala na kč. br. 6/2 Janja 1 Bijeljina, 2005. - Investitor Adnan Ramić Janja - Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za objekat tribine uz igralište za mali fudbal na kč. br. 1225/1, 1225/3 i 1226/1 Brčko 2 stambeno naselje Rijeke Brčko, 2005. - Investitor Brčko Distrikt
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za izlaznu građevinu Vojnog Kanala u rijeku Savu Brčko, 2005. - Investitor "Galax niskogradnja" Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat kč. br. 888/2 (14/68) KO Brčko 1 stambeno naselje Srpska Varoš u Brčkom, 2005. - Investitor Dubravka Forjan i Baltazar Stanković Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za ambulantu porodične medicine na kč. br. 965 G.Rahić Urbano područje G.Rahić Brčko, 2005. - Investitor "Gajtin" Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za školsku fiskulturnu salu na kč. br. 965 Gornji Rahić Urbano područje Gornji Rahić Brčko, 2005. - Investitor Odjeljenje za javne poslove Brčko Distrikt
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za klizište na lokalnom putu za zaseok Stjepojevac MZ Gornja Skakava Brčko, 2005. - Investitor "Inženjering" Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za objekat mjesne zajednice na kč. br. 1225/1 (753/1) KO Brčko 2 stambeno naselje Rijeke Brčko, 2005. - Investitor Brčko Distrikt
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat dvije lamele na kč. br. 2262/1, 2262/2, 2262/3 Brčko 1 naselje Bijeljinski put Brčko, 2005. - Investitor Davor Šolaja Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 887 stambeno naselje Srpska Varoš Brčko, 2005. - Investitor Dragutin Martinović Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za objekat svlačionica u sportskom kompleksu Mrkaljević Čelić, 2005. - Investitor "Mrkaljević" doo Čelić
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat na kč. br. 190/1 KO Prnjavor, 2005. - Investitor Hotel "Cer" Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat P+3+M na kč. br. 190/1 KO Prnjavor (Prva Zona) u Prnjavoru, 2005. - Investitor Milovan Malinović Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za most preko rijeke Ukrina u Gornjim Vijačanima Prnjavor, 2005. - Investitor Opština Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 961/14, 1035/3 i 1035/33 KO Prnjavor treća zona, 2005. - Investitor Opština Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat na kč br. 823/1 (peta zona) KO Konjuhovci Prnjavor, 2005. - Investitor "Emex Trade" Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za nastrešnicu i poslovni objekat na kč. br. 1787/4 i 1787/3 Prnjavor, 2005. - Investitor Anđelko Jotanović Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat "Frukta Trade" Prnjavor, 2005. - Investitor "Frukta Trade" doo Derventa
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat na kč. br. 1070/1 Šamac, 2005. - Investitor "Nova Forma" Šamac
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat "Veselić" doo Teslić na kč. br. 1298 Teslić, 2005. - Investitor "Veselić" doo Teslić
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za objekte vodovodnog i kanalizacionog sistema Branjevo, 2005. - Investitor "Zavod za vodoprivredu" Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za podstanicu O2, N2O kompresorsku i vakuum stanicu u krugu DC Medicinskog centra Zvornik, 2005. - Investitor Medicinski centar Zvornik
 • Inženjersko-geološka istraživanja lokacije "Rakovačke bare" kod Banja Luke, 2006. - Investitor Opština Banja Luka
 • Inženjersko-geološka istraživanja lokacije za potrebe izrade idejnog projekta Termoelektrane Stanari, 2006. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Preliminarni izvještaj o inženjersko-geološkim i hidrogeološkim karakteristikama slivnog područja HE "Bistrica B-1, 2006. - Investitor AD "Elektrodistribucija" Pale
 • Projekat detaljnih inženjersko-geoloških, hidrogeoloških, geofizičkih i geoekoloških istraživanja lokacije za potrebe izrade idejnog projekta HE Bistrica B-1, 2006. - Investitor AD "Elektrodistribucija" Pale
 • Preliminarni izvještaj o inženjersko-geološkim i hidrogeološkim karakteristikama slivnog područja HE "Bistrica B-2a, 2006. - Investitor AD "Elektrodistribucija" Pale
 • Projekat detaljnih inženjersko-geoloških, hidrogeoloških, geofizičkih i geoekoloških istraživanja lokacije za potrebe izrade idejnog projekta HE Bistrica B-2a, 2006. - Investitor AD "Elektrodistribucija" Pale
 • Preliminarni izvještaj o inženjersko-geološkim i hidrogeološkim karakteristikama slivnog područja HE "Bistrica B-3, 2006. - Investitor AD "Elektrodistribucija" Pale
 • Projekat detaljnih inženjersko-geoloških, hidrogeoloških, geofizičkih i geoekoloških istraživanja lokacije za potrebe izrade idejnog projekta HE Bistrica B-3, 2006. - Investitor AD "Elektrodistribucija" Pale
 • Projekat detaljnih inženjersko-geoloških, hidrogeoloških, geofizičkih i geoekoloških istraživanja lokacije za potrebe izrade idejnog projekta HE Donja Janjina J-1, 2006. - Investitor AD "Elektrodistribucija" Pale
 • Preliminarni izvještaj o inženjersko-geološkim i hidrogeološkim karakteristikama slivnog područja HE "Donja Janjina J-1", 2006. - Investitor AD "Elektrodistribucija" Pale
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat halu na dijelu kč. br. 16/1 KO Vujinovići Banja Luka, 2006. - Investitor Đutađ Pejašinović Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovno skladišne objekte (hala 1 i hala 2) na kč. br. 898 KO Glamočani u Glamočanima, 2006. - Investitor Goran Ivaniš Banja Luka
 • Elaborat geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja aktivnog klizišta pored objekta SPO S+P+2+M u Ulici Sime Miljusa u Banja Luci, 2006. - Investitor GP "Ljubić" ad Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za kolektivni stambeno poslovni objekat na parceli br. 864, 865, 870/1 Ul. Ive Andrića Bijeljina, 2006. - Investitor Slobodan Jovanović Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za most preko rijeke Janja u Modranu - Perušića Brod na dijelovima kč. br. 2521 i 2560/1 KO Modran Bijeljina, 2006. - Investitor MZ Modran - Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla dvije lamele višeporodičnog stambeno poslovnog objekta na kč. br. 2807, 2802 i 2809 KO Bijeljina, 2006. - Investitor Vlado Kurtuma, Svetlana Pot, Dara Bašić i Stipo Perić Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za višeporodični stambeno poslovni objekat na kč. br. 2860 KO Bijeljina, 2006. - Investitor Zoran Krstić D. Dragaljevac - Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 2093/1, 2093/2, 2094/1, 2094/2, 2100, 2102, 2099 KO Bijeljina, 2006. - Investitor Ivan Stević, Konstantin Radosavljević i Milorad Radetić Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za objekte skladištenja žitarica na kč. br. 2610/1 u Dvorovima kod Bijeljine, 2006. - Investitor Slobodan Jovanović Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za višeporodični stambeni objekat na kć. br. 2707 i 2709 KO Bijeljina 2 Ul. Dimitrija Tucovića 50 Bijeljina, 2006. - Investitor Indira Pranjić Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. 1748/1 KO Bijeljina 1, 2006. - Investitor OJDP "Komunalac" Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za porodični stambeno poslovni objekat na kč. br. 1776-1 i 1777-1 KO Crnjelovo Gornje Bijeljina, 2006. - Investitor Milena Ćuskić Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za proizvodno poslovni objekat na kč. br. 274 KO Bijeljina Selo Dazdarevo, 2006. - Investitor "Savić Kompany" Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za objekat auto servisa na kč. br. 3878/3 u Zagonima Bijeljina, 2006. - Investitor Muhamed Selimagić Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za porodični stambeni objekat na kč. br. 2042 Ul. Branka Radičevića Bijeljina, 2006. - Investitor Begzada Tupković Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za proizvodno poslovni objekat na kč. br. 274 Dazdarevo Bijeljina, 2006. - Investitor "Savić Kompany" Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za Osnovnu školu i prateće objekte na kč. br. 2514/1 dio (709/1 dio) KO Brčko 1 i stambeno naselje Klanac u Brčkom, 2006. - Investitor "Gajtin" doo i Vlada Brčko Distrikta
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br 5105/2, 5105/3, 5106/1, 5106/2, 5107,5108, 5109, 5110, 5112/1, 5112/2, 5112, 5113/1, 5113/2, 5116 i dijelovima kč. 5114, 5104, 8244 Doboj, 2006. - Investitor "Niskogradnja" ad Doboj
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 186/1 i 186/2 KO Prnjavor, 2006. - Investitor Vlado i Anđelka Preradović Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za privremeno skladište repromaterijala u krugu Piko ad na kč. br. 1788/5 i 1811 Prnjavor, 2006. - Investitor "SAD-ECT" doo Prnjavor
 • Elaborat o inženjersko geološkim karakteristikama terena na lokaciji planiranih objekata za hotel visoke kategorije Garni hotel i punionice vode u zoni izvora Veliki Guber Srebrenica, 2006. - Investitor "Banja Guber" Srebrenica
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat - kolektivno stanovanje na parceli 1322/150 Ul. Kralja Dragutina u Bijeljini, 2007. - Investitor Goran Čikojević Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat - tržni centar na kč. 278, 280, 281 Bijeljina, 2007. - Investitor "MIMS" Sarajevo
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za sportsko školsku salu u krugu područne škole u Vršanima Bijeljina, 2007. - Investitor Opština Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 804/1 - Banja Luka, 2007. - Investitor "GRAD STAN" doo Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla objekta centra za kulturu na kč. br. 3280 Bijeljina, 2007. - Investitor Opština Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za Osnovnu školu na kč. br. 1748/1 Ledinci Bijeljina, 2007. - Investitor Opština Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za kolektor Š naselja sanacije izlazne građevine u rijeku Savu - Luka Brčko, 2007. - Investitor "Invest Nova" doo Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za sportsku dvoranu na kč. br. 1838/2 pri Osnovnoj školi Vaso Pelagić u Pelagićevu, 2007. - Investitor Opština Pelagićevo
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za distributivni rezervoar pitke vode DR-1 Pezarevo Brdo Prnjavor, 2007. - Investitor Opština Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za distributivni rezervoar pitke vode DR-4 Maćino Brdo Prnjavor, 2007. - Investitor Opština Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za zgradu opštine Ugljevik, 2007. - Investitor Opština Ugljevik
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na dijelovima kč. br. 6700/1, 6722/1 i 6730/7 Doboj, 2007. - Investitor Udruženje radnika VTŠ "Katedra" Doboj
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za distributivni rezervoar pitke vode DR-1 Hrgovi Gornji Prnjavor, 2007. - Investitor "Conus Inženjering" Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za skladištenje u krugu preduzeća Jelšingrad FMD ad Prnjavor, 2007. - Investitor "Jelšingrad FMD" ad Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za kolektor otpadnih voda - sanacija izlazne građevine u rijeku Savu u krugu Bimal dd Brčko, 2007. - Investitor "Invest Nova" doo Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat u krugu preduzeća KP "Vodovod" ad na kč.br. 670/12 Prnjavor, 2007. - Investitor KP "Vodovod" ad Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za sportsku salu na kč. br. 742 u krugu Osnovne škole Dositej Obradović Suvo Polje - Ugljevik, 2007. - Investitor OŠ "Dositej Obradović" Suvo Polje - Ugljevik
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za sportsko školsku salu na dijelovima kč. br. 1438 i 1443/2 u krugu OŠ Petar Petrović Njegoš u Velikoj Obarskoj, 2007. - Investitor Opština Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za proizvodno skladište na kč. br. 442, 435/170 i 435/145 KO Vlasenica, 2007. - Investitor "Alpro" doo Vlasenica
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 1782/4 Banja Luka, 2007. - Investitor Aco Ratković Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za višeporodični stambeno poslovni objekt na kč. br. 2484 i 2485 Bijeljina, 2007. - Investitor Nada Stančić i Vesna Jović Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za proizvodno skladište na kč. br. 52-3 i 52-8 KO Derventa II, 2007. - Investitor "Mreža Network" Derventa
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 4842/3 KO Banja Luka 7, Ulica Karađorđeva 81, 2008. - Investitor "Fokus Invest" Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat na kč. br. 1322/48 i 1322/49 KO Bijeljina Pavlovića put bb, 2008. - Investitor "Agromarket" doo Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat kč. br. 886 (15/21) KO Prnjavor, 2008. - Investitor Dragomir Maletić Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 1575/1 KO Banja Luka, 2008. - Investitor Aco Ratković Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za proizvodno poslovni objekat na kč. br. 1617/1 i 1617/2 KO Prnjavor, 2008. - Investitor "Trim" doo Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeni objekat na kč. br. 3031 KO Bijeljina 2, 2008. - Investitor Vladimir Simeunović
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za objekat auto centra na dijelovima kč. br. 862, 864 i 865 Bijeljina, 2008. - Investitor Slobodan Jovanović Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za višeporodični stambeno poslovni objekat na kč. br. 4810, 4811, 4812 i 4813 Ulica Baje Stanišića u Bijeljini, 2008. - Investitor Vasilije Burić i dr. Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat na kč. br. 4236/6 Velika Obarska Bijeljina, 2008. - Investitor Drago Jović Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat na kč. 185 KO Derventa, 2008. - Investitor "Mandić Komerc" Derventa
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za proizvodno skladište na dijelu kč. br. 52 KO Derventa II, 2008. - Investitor "Mreža Network" Derventa
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za kotlovnicu na kč. br. 3953/2 KO Janja i u krugu "Semberke" ad u Janji, 2008. - Investitor "Semberka" ad Janja - Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za termoelektranu i toplanu u Doboju, 2008. - Investitor "Gradska toplana" ad Doboj
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za upravnu zgradu rudnika Stanari u krugu PK Raškovac, 2008. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za proizvodno skladišni prostor na kč. br. 3953/8 KO Janja 1 u krugu fabrike, 2008. - Investitor "Semberka" ad Janja - Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 2252/2, 2252/1, 2268/2 i 2266/1 KO Derventa 1 u Derventi, 2008. - Investitor "Građinvest" doo Derventa
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 652/2, 653/2 i 653/3 KO Prnjavor, 2008. - Investitor Dragan Malinović Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 3870/3 i 3870/5 KO Derventa, 2008. - Investitor "DKD Eurokuzmanović" doo Derventa
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za fekalni kolektor u dijelu naselja Grbavica i Gluhakovac Banja Luka, 2008. - Investitor "Invest Nova" doo Brčko
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 4325 i 4326 KO Bijeljina I, 2008. - Investitor "Intergaj" doo Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za višeporodični stambeno poslovni objekat na kč. br. 3454 i 3455 u Karađorđevoj ulici Bijeljina, 2008. - Investitor Boro Ćosović Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeni objekat na kč. br. 94/3 (18/1) KO Mađir, Banja Luka, 2008. - Investitor Davorin Bijelić Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat na kč. br. 65/1 i 69/2 KO Prnjavor, 2008. - Investitor "Mladegs Pak" Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 984 (599/109) KO Banja Luka 6, 2008. - Investitor Tanja Peić Banja Luka
 • Izvještaj o geomehaničkim ispitivanjima lokacije montažnog platoa rudnika Stanari, opština Doboj, 2008. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 1238/13 i 1238/22 KO Prnjavor 4 zona, 2008. - Investitor Dragan Milinović Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeni objekat na kč. br. 2170 KO Bijeljina, 2008. - Investitor Koviljka Pantić, Aleksandar Simić i "Iskon Inženjering" Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat na kč. br. D.981/1 i D.978/3 KO Derviši Banja Luka, 2008. - Investitor Dragan Petraković Banja Luka
 • Elaborat o inženjersko geološkim karakteristikama trase izmještanja vodotoka Ostružnje i Radnje u Stanarima, 2008. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja lokacije montažnog platoa Rudnika Stanari objekat, 2008. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 1458 (879/4 KO Krepšić Brčko, 2008. - Investitor Branislav Konculić Brčko
 • Izvještaj o mjerenju modula stišljivosti za "FIT" doo Kozarska Dubica, 2008. - Investitor "Fit" doo Kozarska Dubica
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za skladište metalne robe i skladišno poslovnog objekta na kč. br. 205/17 Kozarska Dubica, 2008. - Investitor "Fit" doo Kozarska Dubica
 • Elaborat o fizičko mehaničkim svojstvima materijala i geomehaničkim uslovima odlaganja na južnom odlagalištu PK Ostružnja, 2009. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat o inženjersko geološkim karakteristikama trase izmještanja vodotoka Ostružnje u Stanarima, 2009. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovno proizvodni objekat na parceli br. 1181/299, Prnjavor, 2009. - Investitor "Topling" doo Prnjavor
 • Elaborat o fizičko mehaničkim svojstvima materijala i geomehaničkim uslovima odlaganja na sjevernom odlagalištu PK Ostružnja, 2009. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat dopunskih detaljnih inženjersko-geoloških i hidrogeoloških istraživanja lokacije hidroelektrane „Ulog“ na Neretvi u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, 2009. - Investitor EFT HE "Ulog" Kalinovik
 • Mjerenje modula stišljivosti za plato TE “Stanari” u Stanarima, Opština Doboj, 2009. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Određivanje fizičko mehaničkim svojstava uzoraka stijenskog materijala na lokalitetu Dragalovci – pozajmište TE Stanari, 2009. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat na dijelovima kč. br. 550, 551/1 i 548/1 u krugu preduzeća "Nora Plast" - Banja Luka, 2009. - Investitor "Nora Plast" Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 2076 KO Banja Luka 7, 2009. - Investitor "Habitat" Laktaši
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za zvonik crkve u Patkovači, 2009. - Investitor crkva Patkovača
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za dva višeporodična stambena objekta na kč. br. 2144/1 KO Amajlije, 2009. - Investitor Opština Bijeljina
 • Program hidrogeoloških, geofizičkih, inženjersko geoloških i geomehaničkih istraživanja lokacije buduće podzemne saobraćajnice u Banja Luci, 2009. - Investitor "Zavod za izgradnju grada" Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla trase veznog puta transportera na lokaciji prelaza preko puta i pruge Stanari-Doboj, 2009. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za Osnovnu školu u naselju Koviljuša na kč. br. 143/1 KO Bijeljina 1, 2009. - Investitor Opština Bijeljina
 • Izvještaj o ispitivanju tla za pristupni put za termoelektranu Stanari, 2009. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovno proizvodni objekat na kč. br. 234/29, 234/30 i 234/31 KO Krnete, 2009. - Investitor "Nites" doo Banja Luka
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 398/2 Bijeljina, 2009. - Investitor Živan Miljanović Bijeljina
 • Izvještaj o mjerenju modula stišljivosti za plato TE “Stanari” u Stanarima, Opština Doboj, 2009. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Izvještaj geomehaničkih ispitivanja tla za objekat razvodnog postrojenja termoelektrane ''Stanari'' u Stanarima, 2010. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za dogradnju postojećeg proizvodno poslovnog objekta gradske toplane kotlarnice sa pratećom opremom na kč. br. 882/4 Bijeljina, 2010. - Investitor JP "Gradska toplana" Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za sportsku halu na kč br. 695 i 696 KO Dvorovi, 2010. - Investitor Opština Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za objekat elektro radionice termoelektrane ''Stanari'' u Stnarima, 2010. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za skladište rezervnih dijelova u krugu rudnika uglja ''Stanari'' u Stanarima, 2010. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč br. 2991 KO Bijeljina 1, 2010. - Investitor Velimir i Boriša Jović Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za upravnu zgradu, restoran i portirnicu termoelektrane ''Stanari'' u Stanarima, 2010. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Dokumentacioni elaborat o izvedenim geomehaničkim ispitivanjima na trasi izmještanja puta Stanari-Prnjavor, 2010. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje objekata na lokaciji Guber kod Srebrenice, 2010. - Investitor "Banja Guber" Srebrenica
 • Dokumentacioni izvještaj za istražno bušenje, ispitivanja u bušotinama (vdp, spt) i pijezometre za HE Ulog Kalinovik, 2010. - Investitor EFT HE "Ulog" Kalinovik
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje hotela i punionice vode na lokaciji Veliki Guber, 2010. - Investitor "Banja Guber" Srebrenica
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanaj tla za potrebe izgradnje objekta na lokaciji stacionara Argentarija Srebrenica, 2010. - Investitor "Banja Guber" Srebrenica
 • Elaborat preliminarnih geomehaničkih istraživanja tla za prečistač otpadnih voda u Brčkom, 2010. - Investitor Brčko Distrikt
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla kompleksa državnog zatvora Bosne i Hercegovine na lokalitetu Naklo u Vojkovićima, 2010. - Investitor Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla na nasipu pored rijeke Save lokacija Topolovac, 2011. - Investitor Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save - Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla na kč. br. 2426 za objekat SPKD "Prosveta" Bileća, 2011. - Investitor Opština Bileća
 • Dokumentacioni izvještaj o izvedenim geomehaničkim istražnim radovima i svim ostalim aktivnostima u vezi sa pomenutim radovima na lokaciji termoelektrane „Stanari“ u Stanarima, 2011. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za stambeno poslovni objekat na kč. br. 2185 KO Bijeljina, 2011. - Investitor Zavod za urbanizam i projektovanje Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za dom kulture u Stanarima, 2011. - Investitor Opština Doboj
 • Elaborat geomehaničhikih ispitivanja tla lokacije rezeorvara za vodu kč. br. 358 na Kljujića Brdu u Gornjoj Mravici Prnjavor, 2011. - Investitor Opština Prnjavor
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za poslovni objekat na KČ br. 1376 KO Brčko, 2011. - Investitor "Gajtin" Brčko
 • Elaborat o izvedenim prelimonarnim geomehaničkim istraživanjima na lokaciji PPOV ''Šećerana'' Velika Obarska, 2011. - Investitor Opština Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za objekat mašinske radionice termoelektrane ''Stanari'' u Stanarima, 2011. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat o rezultatima geomehaničkih ispitivanja klizišta u Gornjoj Čađavici, 2011. - Investitor Opština Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla transportnog mosta za prelaz transportera preko puta i pruge Doboj-Banja Luka u Dragalovcima kod Stanara, 2012. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Projekat dopunskih inženjersko-geoloških istraživanja za potrebe izgradnje HE "Mrsovo", 2013. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Izvještaj o rezultatima sprovedenih istraživanja na lokaciji HE "Mrsovo", 2013. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Izvještaj geomehaničkih ispitivanja klizišta pored puta na lokaciji Stankovića (brdo Mukat) u Ugljeviku, 2013. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Elaborat o izvedenim geomehaničkim istraživanjima tla za potporne zidove i most na trasi regionalnog puta “Bogutovo selo - Mezgraja” 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Elaborat o izvedenim geotehničkim istražnim radovima radi sanacije klizišta na dijelu buduće TE "Ugljevik III", 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Elaborat o izvedenim inženjersko-geološkim i geomehaničkim istraživanjima za potrebe vodovodnog sistema naselja Plješevica, Ćemanovići i Donji Seljani, 2014. - Investitor Zavod za vodoprivredu doo
 • Elaborat o izvedenim geotehničkim istražnim radovima na potezu kanal Glogovac-Spojni kanal-Majevički obodni kanal, 2015. - Investitor Zavod za vodoprivredu doo
 • Elaborat o izvedenim geotehničkim istraživanjima za potrebe projektovanja glavnog kolektora oborinskih voda područja "Usora" (II slivno područje) i PS "Usora", 2016. - Investitor Zavod za vodoprivredu doo
 • Elaborat o izvedenim geotehničkim istražnim radovima za potrebe glavnog projekta navodnjavanja u Trebinjskom polju, DOO „IPIN“ Bijeljina 2016 - Zavod za vodoprivredu doo
 • Elaborat o geomehaničkim istraživanjima za klizište na lokacji Duboki potok na trasi gasovoda Bijeljina-Šepak, DOO „IPIN“ Bijeljina, doo „Bijeljina gas“ d.o.o., Bijeljina
 • Elaborat inženjerskogeoloških i hidrogeoloških podloga za idejno rješenje navodnjavanja poljoprivrednih površina u Semberiji, opština Bijeljina, doo „IPIN“ Bijeljina 2018 - Zavod za vodoprivredu doo
 • Elaborat o rezultatima inženjerskogeoloških i geomehaničkih ispitivanja za glavni projekat pilot područja podsistema za navodnjavanje BNZ-5 u donjem Crnjelovu, doo „IPIN“ Bijeljina 2018 - Zavod za vodoprivredu doo
 • Elaborat o rezultatima geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje poslovnih objekata na kč. 52/8; 52/10 i 52/11, Opština Derventa, doo „IPIN“ Bijeljina 2018, Digital elektronik d.o.o.
 • Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima uzoraka tla iz bušotina B-19/18 (GM-2/18) i B-20/18 (GM-1/18) na istočnom dijelu ležišta uglja Raškovac, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Izvještaj o geomehaničkim ispitivanjima uzoraka tla iz bušotina BO-1/19, BO-31/19, BO-3/19, BO-65/19 i BO-5/19 na lokalitetu stanarskog ugljenosnog basena, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. - EFT Stanari
 • Stručno mišljenje o rezultatima inženjerskogeoloških i geomehaničkih ispitivanja za potrebe izgradnje pomoćnog objekta na parcelama kč. br. 40/2 i 40/8 opština Novi Grad, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019.- JU „vode Srpske“ Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje vatrogasnog doma na kč. 387/2; 388/1 i 388/2, opština Derventa, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2019. – Opština Derventa
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje komandno-kontrolnog objekta u Stanarima, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - Opština Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje komandno-kontrolnog objekta u Stanarima, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - Opština Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje proizvodno-poslovnog objekta na k.č.broj: 728/141 u Bijeljini, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Čedomir Stojanović
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje objekta upravne zgrade na k.č.broj: 1491/1 u naselju Novi Dvorovi, Grad Bijeljina, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020.- JU „Vode Srpske“ Bijeljina
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje komandno-kontrolonog objekta u Stanarima, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje vodovodnih objekata opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje proizvodno-poslovnog objekta na k.č. broj 728/141 u Bijeljini, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Privatno lice
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje rezervoara za vodu u Šatorovićima – Distrikt Brčko, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – "CONUS - INŽENJERING" DOO, PRNJAVOR
 • Izvještaj o geomehaničkim ispitivanjima uzoraka tla iz bušotina BO-6/20 i BO-20/20, na lokalitetu stanarskog ugljonosnog basena – ležišta Ostružnja, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat geomehaničkih ispitivanja klizišta u mjestu Cvrtkovci, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Stanari

3. Geofizička istraživanja

 • Geofizička istraživanja Gabele za potrebe Ministarstva za kulturu BiH 1991.g.
 • Studije seizmičkih efekata miniranja na kamenolomima: Brus 1991.g. Radmanovo 1991.g. Karabegovac 1992.g.
 • Mjerenje seizmičkih efekata pri miniranju u krugu pivare Tuzla 1992.g.
 • Geoelektrična ispitivanja na području Zvonačke banje 1991.g.
 • Geofizička ispitivanja za potrebe vodosnabdjevanja: Dubokog potoka 1991.g. Šibovca 1991.g. Lukavice kod Gradačca 1991. Rahića 1991.g. i Sniježnice 1992.g.
 • Geoelektrično sondiranje terena za potrebe rudnika Ugljevik u cilju definisanja moćnosti ugljenih slojeva 1996. - Investitor Rudnik i TE "Ugljevik" Ugljevik
 • Geoelektrična istraživanja za potrebe lociranje bunara vodovoda u Brčkom 1998. - Investitor Brčko Distrikt
 • Geoelektrična ispitivanja terena za potrebe vodosnabdjevanja Radića kod Bosanske Krupe, 2002
 • Geoelektrična ispitivanja terena za potrebe vodosnabdjevanja Drinića 2002. - Investitor Opština Petrovac, Drinić
 • Geoelektrična ispitivanja terena za potrebe vodosnabdjevanja Vitinke 2003. i 2004. - Investitor "Vitinka" ad Kozluk - Zvornik
 • Seizmička ispitivanja (reflektivna seizmika) za potrebe fabrike Vitinka 2004. - Investitor "Vitinka" ad Kozluk - Zvornik
 • Geoelektrična ispitivanja terena za potrebe vodosnabdjevanja Bosanske Bijele kod Brčkog 2004. - Investitor Brčko Distrikt
 • Geoelektrična i seizmička ispitivanja (reflektivna seizmika) za potrebe vodosnabdjevanja Prijedora 2006. - Investitor Opština Prijedor
 • Geofizička ispitivanja za potrebe istraživanja termalne vode na lokaciji Slobomir 2008. - Investitor Kompanija "Slobomir" ad Slobomir - Bijeljina
 • Geofizička istraživanja lokacije HE "Ulog", opština Kalinovik u Republici Srpskoj 2009. - Investitor EFT HE "Ulog" Kalinovik
 • Elaborat o geološkim i geofizičkim istraživanjima lokacije HE "Ulog", opština Kalinovik u Republici Srpskoj izvedenim u 2009. godini, 2009. - Investitor EFT HE "Ulog" Kalinovik
 • Geofizička istraživanja ležišta uglja Delići, Peljave, Tobut kod Ugljevika, u Republici Srpskoj 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Geofizička istraživanja ležišta uglja Baljak kod Ugljevika, u Republici Srpskoj 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Geofizička istraživanja ležišta krečnjaka Baljak kod Ugljevika, u Republici Srpskoj 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Izvještaj o izvedenim geofizičkim ispitivanjima na području fabrike "Sisecam Soda Lukavac" u Lukavcu, 2013. - Investitor "Sisecam Soda Lukavac" doo Lukavac
 • Izvještaj o izvedenim geofizičkim istraživanjima područja Drinić, radi obezbjeđenja dodatnih količina vode za vodosnabdijevanje, 2015. - Investitor Opština Petrovac, Drinić
 • Izvještaj geofizičkih ispitivanja u MZ Radovlje, općina Visoko na lokalitetu lijeva strana Radovljanske rijeke, 2015. - Investitor Općtina Visoko
 • Elaborat o izvedenim geofizičkim istraživanjima u Banji Vrućici, opština Teslić, doo „IPIN“ Bijeljina, 2016.
 • Preliminarni elaborat o izvedenim geofizičkim istraživanjima u Stanarima, doo „IPIN“ Bijeljina, 2016.
 • Preliminarni elaborat o izvedenim geofizičkim istraživanjima u Mionici, opština Gradačac, doo „IPIN“ Bijeljina, 2017.
 • Izvještaj o geofizičkim ispitivanjima za potrebe detaljnih hidrogeoloških istraživanja u gornjoj Vranjskoj, opština Stanari, doo „IPIN“ Bijeljina, 2017.
 • Izvještaj o geofizičkim ispitivanjima za potrebe detaljnih hidrogeoloških istraživanja u selu Cerovica, opština Stanari, doo „IPIN“ Bijeljina, 2017.
 • Izvještaj o izvršenim geofizičkim ispitivanjima za potrebe Weltplast d.o.o. na lokalitetu Rastovača, Posušje, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - Weltplast d.o.o.
 • Projekat detaljnih geofizičkih i hidrogeoloških istraživanja na lokalitetu Lukavica, grad Gračanica, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Projekat detaljnih geofizičkih, geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja na prostoru brane Drenova, opština Prnjavor, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o izvedenim detaljnim geofizičkim, geotehničkim i hidrogeološkim istraživanjima na prostoru brane Drenova, opština Prnjavor, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.

4. Ekonomska geologija - istraživanje ležišta mineralnih sirovina

 • Izrada 20 Elaborata za eksploataciju šljunka iz riječnih korita rijeka Drine i Bosne, 2006.g.
 • Predstudija ekonomske opravdanosti samoinicijativnog zahtjeva za koncesiju na istraživanje pitke i industrijske vode ležišta Dragalovci za potrebe buduće TE „Stanari”, 2007. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Izvođenje istražnog bušenje u cilju okonturivanja istočnog dijela ležišta uglja "Raškovac" kod Stanara, 2007. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Predstudija ekonomske opravdanosti za dobijanje koncesije na istraživanja ležišta podzemne vode i geotermalne energije na području Banjaluke kod Doma penzionera, 2008. - Investitor JU "Dom penzionera" Banja Luka
 • Predstudija ekonomske opravdanosti za dobijanje koncesije na hidrogeološka istraživanja podzemne vode i geotermalne energije (istraživanje ležišta podzemne vode – tehničke, za balneološke svrhe i korištenje geotermalne energije iz vode), 2008.
 • Izvođenje istražnog bušenja po Projektu detaljnih geoloških istraživanja uglja u ležištu "Raškovac" kod Stanara, tokom 2008 i 2009. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Predstudija ekonomske opravdanosti samoinicijativnog zahtjeva za koncesiju na istraživanja i eksploataciju pitke, mineralne i termalne vode na lokaciji Kozila kod Drinića, 2009. - Investitor "SBI Invest" Beograd
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta uglja "Baljak" kod Ugljevika, 2011. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti samoinicijativnog zahtjeva za koncesiju na istraživanje ležišta uglja "Baljak" kod Ugljevika, 2011. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta uglja "Delići i Peljave-Tobut" kod Ugljevika, 2011. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti samoinicijativnog zahtjeva za koncesiju na istraživanje ležišta uglja „Delići i Peljave-Tobut“ kod Ugljevika, 2011. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja olova, cinka, bakra i pretećih metala na istražnom prostoru "Čelebići" kod Foče, 2011. - "Uniprom Mines" doo Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti samoinicijativnog zahtjeva za koncesiju na istraživanje olova, cinka, bakra i pretećih metala na istražnom prosotru "Čelebići" kod Foče, 2011. - Investitor "Uniprom Mines" doo Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti koncesije na istraživanje krečnjaka na lokaciji "Mlađevac" kod Zvornika, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta krečnjaka "Mlađevac" kod Zvornika, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Elaborat o izvedenim geološkim istraživanjima ležišta uglja "Delići i Peljave-Tobut" kod Ugljevika - prva faza istraživanja, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Elaborat o rezervama i kvalitetu uglja u ležištu "Delići i Peljave-Tobut" kod Ugljevika -prva faza istraživanja, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti koncesije na istraživanja krečnjaka na lokaciji "Baljak" kod Ugljevika, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta krečnjaka "Baljak" kod Ugljevika, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti eksploatacije uglja na ležištu "Ugljevik Istok" kod Ugljevika, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Plan istraživanja ležišta uglja "Ugljevik Istok" kod Ugljevika, 2012. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Izvještaj o rezultatima sprovedenih istraživanja ležišta uglja "Delići i Peljave - Tobut" kod Ugljevika - druga faza istraživanja, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2013. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Elaborat o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi uglja u ležištu "Delići i Peljave-Tobut" kod Ugljevika, 2013. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Svodni Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi uglja u ležištu "Ugljevik Istok 2", kod Ugljevika, 2013. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procijene zaštite životne sredine za eksploataciju uglja na ležištu "Ugljevik Istok 2", kod Ugljevika, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2013. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procijene zaštite životne sredine za eksploataciju uglja na ležištu "Delići i Peljave-Tobut", kod Ugljevika, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Izvještaj o rezultatima sprovedenih istraživanja ležišta krečnjaka "Baljak" kod Ugljevika, 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi krečnjaka u ležištu "Baljak" kod Ugljevika, 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procijene zaštite životne sredine za eksploataciju krečnjaka na ležištu "Baljak", kod Ugljevika, 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na lokalitetu „Varde“, za potrebe izgradnje HE "Mrsovo", 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Elaborat o izvedenim detaljnim geološkim istraživanjima tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka ležišta "Varde", kod Rudog, 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka u ležištu "Varde", kod Rudog, sa stanjem 31.08.2014. godine, 2014. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Elaborat o rezultatima sprovedenih istraživanja na sjevernom dijelu površinskog kopa "Raškovac" u Stanarima, 2014. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procijene zaštite životne sredine za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu "Varde", opština Rudo, 2015. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Glavni rudarski projekat eksploatacije tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu "Varde", opština Rudo, 2015. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Glavni rudarski projekat prerade krečnjaka i odlaganja jalovine na površinskom kopu "Varde" opština Rudo, 2015. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Projekat rekultivacije degradiranog zemljišta usled eksploatacije tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu "Varde" opština Rudo, 2015. - Investitor DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi uglja u ležištu "Delići i Peljave-Tobut", kod Ugljevika, sa stanjem 31.03.2015. godine, 2015. - Investitor DOO "Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja u cilju definisanja rezervi ležišta mrkog uglja u reviru Debelo Brdo-Daničići ugljeni basen Miljevina, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2017. - "Novi rudnik mrkog uglja Miljevina" d.o.o. Miljevina
 • Elaborat o rezultatima kontrolnih istražnih radova na ležištu uglja u Ugljeviku, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2017. - "NRG4ATE RS" DOO Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procjene procjene zaštite životne sredine za eksploataciju uglja na ležištu „Ugljevik Istok 2“, opština Ugljevik, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - "NRG4ATE RS" DOO Banja Luka
 • Elaborat o izvedenim hidrogeološkim ispitivanjima na istočnom dijelu ležišta uglja Raškovac, opština Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari
 • Elaborat detaljnih geoloških i hidrogeoloških istraživanja južnog oboda polja “C” PK “Gacko” u cilju definisanja geoloških i hidrogeoloških karakteristika terena u funkciji eksploatacije uglja, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - ZP “RiTE Gacko” a.d. Gacko
 • Elaborat o izvedenim detaljnim geološkim, hidrogeološkim i inženjerskogeološkim istraživanjima u cilju utvrđivanja bilansnosti rezervi uglja polja “D” PK “Gračanica” Gacko, DOO „IPIN“ Bijeljina 2018. - ZP “RiTE Gacko” a.d. Gacko
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procjene zaštite životne sredine za eksploataciju uglja na ležištu „Ugljevik Istok 2“, opština Ugljevik, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - DOO “Comsar Energy Republika Srpska”, Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procjene zaštite životne sredine za eksploataciju uglja na ležištu „Delići i Peljave-Tobut“, opština Ugljevik, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - DOO “Comsar Energy Republika Srpska”, Banja Luka
 • Studija ekonomske opravdanosti sa elementima procjene zaštite životne sredine za eksploataciju krečnjaka na ležištu „Baljak“, opština Ugljevik, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - DOO "Comsar Energy Hidro" Banja Luka
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta uglja „Ugljevik Istok 2“ kod Ugljevika, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi uglja u ležištu „Ugljevik Istok 2“ kod Ugljevika, sa stanjem na dan 31.10.2022. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi uglja u ležištu „Delići i Peljave-Tobut“ kod Ugljevika sa stanjem 31.10.2022. godine, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2022.

5. Geotermalna energija

 • Korištenje niskotemperaturnih geotermalnih ležišta primjenom tplotnih pumpi „Grijanje bez dimnjaka“, II savjetovanje geologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Teslić 2006.
 • Studija "supstitucija električne energije sa geotermalnom energijom za grijanje i hlađenje", Zvornik 2009.
 • Izrada Projekta izvođenja duboke geotermalne bušotine GD-2 u Slobomiru kod Bijeljine
 • Izvođenje geotermalnog bunara dubine 1800 m u konzorcijumu sa NIS Naftagas iz Novog Sada
 • Izrada Elaborata o rezervama i kvalitetu termalne vode geotermalnog bunara GD-2 u Slobomiru kod Bijeljine, - Investitor Kompanija "Slobomir" ad Slobomir Bijeljina
 • Izvođenje eksploatacionih i upojnih bunara za grijanje i hlađenje objekata marketa "Bingo" u: Bijeljini 2012 i Doboju 2011.g. - Investitor DOO "Bingo" Tuzla
 • Izvođenje eksploatacionih i upojnih bunara za za grijanje i hlađenje objekta Telrad u Bijeljini, 2012. - Investitor DOO "Telrad" Bijeljina
 • Izvođenje eksploatacionih i upojnih bunara za za grijanje i hlađenje objekta robne kuće u Bijeljini, 2013. - Investitor RK "Pobjeda" ad Bijeljina
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe grijanja i hlađenja toplotnom pumpom objekta zgrade Urbanizma u Bijeljini2014. - Investitor Opština Bijeljina
 • Projekat izvođenja eksploatacionog i upojnog bunara za potrebe grijanja i hlađenja TC Bingo u Trebinju, 2015. - Investitor DOO "Bingo" Tuzla
 • Program aktivnosti detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na području opštine Stanari, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. – Opština Stanari
 • Projekat hidrogeoloških istraživanja termalnih voda na području Ilidže za potrebe daljinskog grijanja KJKP „Toplane-Sarajevo“ DOO Sarajevo, DOO „IPIN“ Bijeljina, 2020. - KJKP „Toplane-Sarajevo“ DOO Sarajevo

6. Tehnologija vode

 • Rekonstrukcija postrojenja za tretman pitke vode Bujakovica Potok u Skelanima, 2008. - Investitor Opština Srebrenica
 • Izvođenje objekata, montaža postrojenja i Izrada glavnog projekta i izgradnja objekta i postrojenja za tretman pitke vode fabrike keksa "Mira" u Prijedoru, 2008. - Investitor "Mira" ad Prijedor
 • Glavni projekat predodvodnjavanja PK “Raškovac” uz mogućnost korišćenja tehničke vode za potrebe RiTE Stanari, 2013/2014. - Investitor EFT "Rudnik i TE Stanari" Stanari